RESTAURATIE PRACHTIG GESLAAGD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O H HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen VANDAAG EEN ZELDZAAM MOOIE PLAAT VAN DE OUDE WAAG OP DE NIEÜWESTAD OP DE VOORPAGINA VAN 'T KLEINE KRANTSJE ALS EEN SOORT EERBETOON AAN EEN VAN DE MOOISTE ERFSTUKKEN VAN HET VERLEDEN, DIE GELUKKIG VOOR DE STAD LEEUWARDEN BEWAARD GEBLEVEN ZIJN. DE OUDE WAAG HEEFT NET, ZOWEL IN- ALS UITWENDIG EEN GRONDIGE RESTAURATIE ONDERGAAN EN DEZE WEEK IS HET SCHILDERACHTIGE GEBOUWTJE HEROPEND, NIET ALS BOTERWAAG, WAARVOOR HET OORSPRONKELIJK BESTEMD IS GEWEEST, MAAR ALS BIJKANTOOR VAN DE RAIFEISSENBANK LEEUWARDEN, DIE DEZE FANTASTISCH GESLAAGDE RESTAURATIE OOK HEEFT GEFINANCIERD. DE OUDE WAAG IS BIJNA VIER EEUWEN OUD, WANT HET WAS IN DE JAREN 1595-1598, DAT ZE WERD GEBOUWD, NADAT ER EERDER AL EEN BOTERWAAG VLAK NAAST DE TONTJEPIJP HAD GESTAAN, DUS EEN METER OF DERTIG DICHTER BIJ DE WIRDUMERDIJK. IN 1786 KREEG DE WAAG EEN BREDE LUIFEL, DIE DOOR TWINTIG HOUTEN KOLOMMEN GEDRAGEN WERD EN HET IS DEZE LUIFEL, DIE WE NOG AFGEBEELD ZIEN OP DIT OUDE SCHILDERIJ. TUSSEN 1884 EN 1890 ZIJN DIE PILAREN VERWIJDERD EN KREEG DE WAAG HET UITERLIJK, DAT ZE NU NOG HEEFT. NIEUWE LUISTER DUS VOOR DE OUDE WAAG, DIT PRONKSTUK VAN BOUWKUNST UIT EEN VER VOOR BIJE TIJD. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEIHE KRAHTS JE Zesde jaargang 18-4-1970 Abonnemen tsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar vji. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 118 NIEUWE LUISTER VOOR OUDE WAAG

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1