HOERA VOOR 'T ACHTSTE't is kampioen VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OH HEfJL van een voetbalfoto op de voorpagina van 't kleine krantsje, maar nu eens geen plaat van het sterrenelftal van cambuur, geen foto van de hoofdploeg van leeuwarden of het eerste van fvc of rood geel, maar een foto van 't achtste van frisia, zomaar een van de tien- en tientallen voetbalelftallen uit de stad. of nee, toch niet zomaar een elftal, want dit achtste van de oude l.a.c. is net ongeslagen kampioen geworden (van de fvb reserve 4e klasse e) en aan zo'n prestatie komen de meeste andere stedelijke elftallen natuurlijk niet toe. nog afgezien daarvan is dit achtste van frisia een elftal uit duizenden, een goudploeg in de zui vere betekenis van het woord, want het team bestaat hoofdzakelijk uit oudere heertjes, die op deze spor tieve wijze, al voetballend trachten hun buikjes in toom te houden. nestor van het elftal is frans hel- frich, die-schrik niet-de vijftig al is gepasseerd: aan zijn bijzondere sportprestatie zullen we, verderop in dit kleine krantsje, speciale aandacht wijden. nu even de namen van de hele ploeg. staande, van links naar rechts: jappie van der woude, piet goedemoed, herman reekers, abel faber, frans helfrich en willem reekers; geknield, ook van links naar rechts: anne feenstra, arie van der ploeg, siep koster, kees jelgers- maen meinte kamminga.wie we ook nog moeten noemen, maar die niet op deze foto staan, zijn wim van schaik, die op de dag van 't kampioensfestijn wegens ziekte afwezig was en last but not least puck couperus, de grote gangmaker achter dit belegen voetbalteam. Redactie, administratie en advertentieaf deling: Vredeman de Vriesstraat 1 &.cL Bmmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zesde jaargang 'TKLEIHE KRAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 30-5-1970 Nummer 121

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1