VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Hoeveel er in enkele tientallen jaren kan veranderen in het beeld van de stad toont deze foto wel heel treffend aan. We zien hier de Hoeksterpoorts- brug in oude glorie: een wel heel nauwe doorgang naar de binnenstad. Voor de oorlog is het bruggetje vervangen door een brede stenen overklui zing en ook de brugwachterswoning en de ringmuur om de vroegere gasfabriek zijn er niet meer. En wat het verkeer betreft: waar zijn ze allemaal gebleven, de paardenwagens en handkarren en bakfietsen „oude stijl"? Redactie, administratie en advertentieafdeling; Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie; Raiffeisenbank •T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zesde jaargang 22-8-1970 Nummer 125 f VBKEE8 WEMt küMTVOQSj

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1