MET RASSE SCHREDEN NADERT 'T FEEST VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Het feest van Sinterklaas: wie bewaart er uit de dagen van z'n jeugd geen heerlijke herinneringen aan? Wie denkt, bij het zien van zo'n vertederend plaatje als dit, niet aan de tijd van toen, aan de onbezorgde jaren van de jeugd? Alles, alles, alles verandert er in deze wereld, alleen het feest van de grote kindervriend verandert niet; het wordt nu, anno 1970, door jong en oud nog even spontaan en uitbundig gevierd als voor veertig, vijftig jaar. Daarom blijft zo'n foto als deze, jaren geleden gemaakt, ook altijd nieuw - de goede Sint, die weer een kinderhartje gelukkig maakt! Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 14-11-1970 Nummer 131

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1