't Kleine Krants je doet een dringend beroep VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O H H EEJL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen WINTER ROMANTIEK IN OUD LEEUWARDEN - JA, DAT IS DE EERSTE GEDACHTE, DIE BIJ ONS OPWELT BIJ HET ZIEN VAN DEZE BEJAARDE FOTO VAN DE NIEUWEWEG, WAAROP WE, VAAG IN DE MIST, NOG DE CONTOUREN KUNNEN ZIEN VAN DE LEES ZAAL, DIE GESTAAN HEEFT OP DE PLAATS WAAR NU HET GEBOUW VAN DE AMROBANK STAAT. LINKS VOORAAN HET EFFEC TENKANTOOR VAN MISPELBLOM BEYER, WAARIN LATER DE INTERCOMMUNALE WATERLEIDING GEHUISVEST WAS EN DAT NU OOK ALWEER EEN ANDERE BESTEMMING HEEFT. IN DE STADSGRACHT, NOG VRIJ VAN IJS, TOEN DE FOTO WERD GE MAAKT, SCHEPEN AAN DE WAL EN WAT BEDRIJVIGHEID MET ROEIBOOTJES ER VLAK BIJ. VERDER EEN PAAR JONGETJES MET BELANGSTELLING VOOR DE PHOTOGRAAF EN EEN ENKELE VOETGANGER-ZONDER HAAST OP DE NIEUWEWEG ZELF. HET IS ECHT HET GEMOEDELIJKE LEEUWARDEN VAN TOEN - GELUKKIG DE VETERANEN, DIE DE STAD NOG ZO HEBBEN GEKEND! OP ALLE ABONNEE'S, DIE HUN ABONNEMENTSGELD OVER 1971 NOG NIET HEBBEN BETAALD DIT ALSNOG TE DOEN. HET BEDRAG VAN f 10.- KAN OVERGESCHREVEN WORDEN OP GIRONUMMER 981062 TEN NAME VAN 'T KLEINE KRANTSJE TE LEEUWARDEN. HET KAN OOK OVERGEBOEKT WORDEN OP DE REKENING VAN 'T KLEINE KRANTSJE BIJ DE RAIFFEISENBANK. TENSLOTTE IS HET OOK MOGELIJK AAN KANTOOR TE BETALEN: VREDEMAN DE VRIESSTRAAT 1. wftftSiasostftPWgBOoaeccieoccooccoBCcaceoxiSiiigis^ieccieqaggiaoaaaeoBaBaaaeiaiaoittaeoPiasaaawaw) Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1062 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang "T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 30-1-1971 Nummer 136 Winterromantiek in oud Leeuwarden DENKT U ER AAN, DAT HET ABONNEMENTSGELD SEDERT 1 JULI 1970 f 10.- PER JAAR BEDRAAGT? SOMMIGE ABONNEE'S MAAKTEN HET BEDRAG VAN f 7.50 OVER. VRIENDELIJK VERZOEKEN WIJ DEZE ABONNEE'S ALSNOG EEN BEDRAGJE VAN f 2.50 OVER TE MAKEN.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1