VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1062 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij uitbetaling) voor- LOSSE NUMMERS 65 CENT 27-3-1971 Nummer 140

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1