HERINNERING AAN BOUWE WESTRA „DE PAPEGAAI" VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 v in de veertien dagen DE JEUGD VAN TEU- GESWOODIG SAL WEL ES DENKE: SUDEN WIJ OEK EEN DETTIG OF VEERTIG OF VIEFTIG JAAR TE LAAT GEBO REN WEZE? WANT AT JE DE OUDEREN HORE EN LOVE WILLE WAST VROEGER ALLEMAAL ANDERS EN BETER EN VEUL GEZELLIGER DAN NOU. HET LEVEN WAS VEUL INTIEMER EN GEH MOEDELIJKER,ERWUD- DE VEUL MEER PLE ZIER MAAKT EN OM DAT DIE ROT TILLEVI- SIE OEK NOG NIET BE STOND WAREN DE MEENSEN VEUL MEER ANWEZEN OP MEKAAR EN ZOCHTEN ZE VER- DIVEDAASJE BIJ ME KAAR. NOU IS'T ALLE MAAL GEJACHT EN GE- JAAG EN ALLES MUT VLUGGER GAAN DAN VLUG, AUTO'S JAGE MET EEN ROT GANG OVER DE DIEK, BROM FIETSERS STUVE DE FIETSERS VOORBIJ, GE WOON KUIERE SOAS VROEGER IS ER OEK AL NIET MEER BIJ EN AT JE AL NOG ES EEN LANGZAAM LOPE SIE- NE IS DIE GOEIE MAN STOKOUD OF ZIEK. TOEGELIEK MET DIE GEZELLIGHIED EN GE- MOEDELIJKHIED BINNE EEN SOOD TYPISCHE KENMERKEN VAN DIE OUWE TIED VERLOREN GAAN, BEVOORBEELD DE STADSTYPEN. MEEN SEN, DIE STADSTYPEN BINNE DER GEWOON NIET MEER EN HET SAL JE NOU NIET MEER GE- BEURE, DAT ALLE MEENSEN ZICH OP STRAAT EVEN OM- DRAAIE EN SEGGE, AH MUST KIEKE DAAR HE JE HEM OF HUR, HET GEEFT NIET WELK BE KEND TYPE VANNE STRAAT. ER IS EEN TIED WEEST DAT VAN- NE HONDERD MEENSEN ER GIEN TWEE WAREN, DIE NIET WISTEN WIE OUWE TIETSJE WAS EN SNORREWIETSKE KON- NEN ZE OEK ALLEMAAL OM NOG MAAR TE SWIE- GEN OVER BRANDE- WIENTSJE EN JENTSJE TIT EN HOEMPA EN SIK- KE DE KEATS, NOU JA WEG MAR ES EEN PAAR TE NOEMEN, HADDEN MEER EEN LOKALE BE- KENDHIED EN WAREN KIEN AN HUUS IN EEN BEPAALDE STRAAT OE BEPAALDE BUURT IN- NE STAD. MET OUWE HART EN MANUS, DIE BEIDEN OEK AL WEER EEN POOSKE DOAD BINNE, HE WE WEL DE LAATSTE POMMERAN- TEN VANNE STRAAT VERLOREN, AL MUT WEL SEID WUDDE, DAT JE VANDAAG ANNE DAG NOG WEL MEEN SEN OP STRAAT SIEN KANNE, DIE'T JE MIS KIEN AS MODERNE STADSTYPEN BESTEM- PELE KANNE, MOOIE FIGUREN, DIE'T ER EEN BITSJE ANDERS DAN ANDERS BIJLOPE. MAR JA, AT JE NAAR DE JEUGD VAN TEUGES- WOODIG KIEKE MUT JE WEL SEGGE DAT ER DU- ZENDEN BIJLOPE OM JE ROT TE LACHEN EN DIE TREKKE ZICH DAAR LI- KEGOED GIEN DONDER VAN AN. AT WE DUS ALLEEN OPPE KLEREN LETTE, SUDEN WE SEG GE KANNE DAT ER HOE LANGER HOE MEER STADSTYPEN BIJKOM- ME, MAR HET IS AL- TIED IN 'T EERSTEPLAK HET GEDRAG WEEST VANNE MEENSEN, DAT BEPAALDE OF JE ZE REKENE KONNEN TOT DE ECHTE ONVERVAL STE STADSTYPEN. TOT DIE GROEP HOORDE IN IEDER GEVAL NOG WEL DIT MOOIE MANTSJE MET SIEN KLEURIGE KALOTSJE, SIEN KLOMP- KES, GROATE BOOD- SKAPPETAS EN GEDIS TINGEERDE CHAMBER LAIN PARAPLUI. JIM SALLE HEM AL EEN PAAR JAAR NIET MEER SIEN HEWWE INNE STAD, MAR NOU MUTTE WE TOT ONZE SPIET SEGGE DAT IE NER GENS MEER TE ZIEN IS, WANT BOUWE WESTRA IS DOAD. DAAROM IN DIT KLEINE KRANTSJE EEN IN MEMORIAM, EEN HERINNERING AN EEN VAN DE WONDER LIJKSTE FIGUREN, DIE 'T WE OOIT INNE STAD HAD HEWWE. NOEM MAR OP EN GAAN EVEN GOED BEKEND, DRAAIKONT, SNEEUW- MAR DEUR, JE HADDEN WANT LUI AS PIETER WIT CHLOOR EN KA- ZE VROEGER BIJ DE SEGAAR, DE TAARTSJE- CHELGLANS EN DE ROES, AL WAREN ZE VRETER,TRIENTSJE HA- STAANDE PENDULE OM DAN NIET ALLEMAAL VER INNE BILLEN, DE ER SO VOOR DE VUUST Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Zevende jaargang 8-5-1971 Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 143

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1