Zo is ie, SJOERD en niet anders S VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen (OUD BURGEMEESTER VAN DER MEULEN VINDT, DAT ZIJN DOOR SJOERD DE VRIES GETEKENDE PORTRET "NIET LIJKT") Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'T KLEINE MUTSJE Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 19-6-1971 Nummer 146

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1