<$2? ZALEN TIVOLI OUD TOLHUIS- DIANABAR HOTEL,DE KROON HOTEL „DE PAUW TR0MP S Automatiek 10 Q ENAULT j| OSIER CAFE'S/BAR'S/BODEGA'S Uw adres voor familiefeest jes, diners, bruiloften, vergaderingen, shows, etc. Ieder weekend muziek Open tot 2 uur 's nachts HOTEL-RESTAURANTS VOOR NAAR voor uw Recepties t 3Cleine. 3Crantó)e leeót iedereen GEZELLIG UITGAAN BERRY BAR Ruiterskwartier 135 36354 coos Oude Doelesteeg 8 37999 ORANJE BIERHUIS Hofplein 21005 REMBRANDT BAR St. Jacobsstraat 18 23808 DE SAMBRINCO'S Groningerstraatweg 13 28576 TIVOLI Huizumerlaan 59 26500 CAFE-RESTAURANT Huizumerlaan 59 Leeuwarden-zuid Telefoon 05100-26500 Groningerstraatweg - Leeuwarden DE KROON v. Swietenstraat OUD TOLHUIS-DIANABAR Groningerstraatweg 381 DE PAUW Stationsweg 10 WAAGZICHT Nieuwestad 125 24467 28625 (25874) 23651 23432 Iedere avond gezellig dansen van 7 tot 1 uur. In het weekend open tot 's nachts 2 uur HET GOUDEN WAGENTJE De jongeren onder ons hebben er natuurlijk nog nooit van gehoord, maar oudere Leeu warders zullen zich nog best Het Gouden Wagentje herinneren, een van de meest bekende herbergen in het Leeuwarden van weleer. Het Gouden Wagentje, ter herinnering waaraan wij vandaag in deze rubriek de hierbijgaande foto afdrukken, heeft gestaan aan de „drukke" kant van de Nieuwestad, waar later het pand van Gerzon kwam en waar nu de Hema is. De veronderstelling, dat Het Gouden Wagen tje even breed is geweest als het front van de Hema van nu, is niet juist: samen met een belendend pand heeft Het Gouden Wagentje indertijd voor de nieuwbouw van Gerzon plaats moeten maken. In ieder geval twee honderd en vijftig jaar geleden bestond deze herberg al, maar toen werd deze gelegenheid voor de gastvrijheid ook wel De Vergulden Wagen genoemd. Veel later werd er aan de pui een bord met het opschrift Gouden Wagentje aangebracht en bovendien zat er in de voorgevel een steen met de afbeelding van een door twee krachtige paarden getrokken reiswagen. Eeuwenlang mogen we wel zeggen is Het Gouden Wagentje een gezellig en zeer gewild trefpunt geweest voor de koetsiers van de diligences, die bij de Langepijp hun begin en eindpunt hadden. Al enkele malen hebben we in 't Kleine Krantsje platen van de Nieuwestad afgedrukt, waarop we deze reis wagens op de Lange Piep geparkeerd zien staan. Van de koetsiers is op geen van die platen iets te zien - ze zullen, op de momen ten, waarop de tekenaars deze plaats ver eeuwigden, wel in 't Gouden Wagentje achter een neutje hebben gezeten. Het Gouden Wagentje was dus een uit een lange reeks van herbergen en uitspanningen RONDOM VOLDOENDE PARKEERRUIMTE Centraal verwarmd 50 kamers 70 bedden Zalen voor diners en recepties van 20- 60-12 personen PANNEKOEKHUYSJE Grote Hoogstraat 16 LA VENEZIA Voorstreek 87 27301 27278 Voor een hartige hap naar Ruiterskwartier 51 - Telefoon 22402 t.o. de Harmonie te Leeuwarden. Specialiteiten: SATEH - KIP - SCHASLIK - UHANBOUTJES -LOEMPIA'S BELEGDE BROODJES Open tot 4 uur 's nachts

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 10