BLACK PAINTER ^0T3« DE GOUDSTER Uit Uit Uit De Sambrinco's KOOS REINSMA 'learnt fknpkhmjHiP löllp ÏJüskr 11 AUTOMATIEKEN/LUNCHROOM BAR - DANCING EXCLUSIEVE KELDERBAR NIEUWESTAD 65 LEEUWARDEN UURTJE BIJ COOS: SCHOT IN DE ROOS! BAR BODEGA COOS REMBRANDT- BAR BAR - DANCINGS WAAR NU NOG EEN HEERLIJK HAPJE? WEL, 00K BIJ C00S, DAT SNAP JE! t kleine 3^-rcmtöje leeet iedereen HEERLIJK RELAXEN Grote Hoogstraat 13 Leeuwarden Telefoon 35900 BEE BEE'S EAT CORNER Nieuwestad 37 COOS Ruiterskwartier 59 DE GOUDSTER Voorstreek 100 - Weerd 15 ROYAL Oude Oosterstraat 5 TROMP t/o de Harmonie 21566 37998 24575 22188 22402 Gezellig Sfeervol Intiem Oude Doelesteeg8 - Leeuwarden In de week open van 's morgens 11 tot 's nachts 1in het weekend open van 's morgens 11 tot 's nachts 2 uur. Voor een hartige hap kunt U het allerbeste... bij terecht Nu op twee adressen: Voorstreek 100 - Leeuwarden - Telefoon 24575 Weerd 15 - Leeuwarden - Telefoon 38631 St. Jacobsstraat 18 Leeuwarden in het oude Leeuwarden en de namen van al die al lang verdwenen etablissementen zullen de meeste stadgenoten wel vreemd in de oren klinken. In zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, uitgegeven in 1845, heeft stadsarchivaris Wopke Eekhoff een aantal van die vroegere logementen met name genoemd. „Het is bekend" schreef hij toen, in 1845 dus, „dat de Logementen hier ter stede lang en zelfs tot voor ongeveer vijf en twintig jaren, zeer gebrekkig en bekrompen waren." Als herbergen, die in de zeventiende eeuw al bestonden, noemt Eekhoff dan de volgende: 't Hof van Vriesland over de Kanselary, „voorzien met vele groote kamers en civil tractement", Benthem nevens de Vischmarkt, Den Oyevaar, waarvan de plaats niet bekend gebleven is, 't Vergulde Hoofd nevens de Waag, de Toorn van Babel, ook bij de Waag, Gustavus Adolphus bij de Vischmarkt, 't Graauwe Paard bij de Langepijp, De Zon, die wellicht bij de Duco Martenapijp heeft gestaan. Eekhoff vermeldt in z'n uitgave ook enkele rijmpjes, die vroeger op sommige luifels stonden en enkele zijn zo leuk en passend voor deze rubriek, dat we ze graag even overschrijven. Bij een herberg aan het Ruiterskwartier: Gy reisbaar Luy, wie dat gy zijt; Rijd niet verby, komt in met vlijt, Hier vindt gy stalling, t'aller tydt, En Vrouw en Meyt ten dienst bereyt. Men schaft hier alles, Wijn en Bier, En wat gy eyscht tot uw' plaizier. Op de luifel van de herberg Sevenster: Zyt gy door reisen afgemat Treet hier in om te rusten; Men tapt u hier goet Hollands nat, En schaft u na uw lusten. Bij de herberg In 't Paradijs: Komt gy van de rys, en zoekt gy Logys Soo komt doch Logeeren in 't Paradys: Want daar is Bedding, Drank en Spys, En allerhande soort van Vleys. ELFKROEGENTOCHT De Elfkroegentocht door Leeuwarden, een initiatief van Vreemdelingenverkeer, is geen succes geworden. Toen het idee werd ge lanceerd verwachtte Directeur Soepboer van WV en verwachtten velen met hem, dat deze Elfkroegentocht duizenden deelnemers zou trekken, niet op één dag uiteraard, zoals met de Elfstedentocht, maar gerekend over een heel zomerseizoen. Welnu, er komen, aldus de heer Soepboer, wel eens wat toeristen of andere bezoekers van Leeuwarden, die deze gelegenheid be nutten om kennis te maken met een aantal bars in de stad, maar de verwachte drommen deelnemers bleven uit, waarschijnlijk, dach ten wij, omdat men er altijd nog te nuchter voor is, zolang de eerste kroeg nog niet is bezocht en de eerste kelken nog niet geledigd zijn. Het ziet er dus naar uit, dat Vreemdelingen verkeer Leeuwarden met een enorme partij drinkglazen zitten blijft, want dat was de beloning voor het volbrengen van zo'n merk waardige trip, een fraai glas met het wapen van Leeuwarden er op. Maar goed, daar zal in de toekomst nog wel eens een andere bestemming voor gevonden kunnen worden. BAR Q Grote Hoogstraat 13 CASSABLANCA Weaze 42 OUD TOLHUIS - DIANABAR Groningerstraatweg 381 VAT '69 Nieuwestad 65 35900 28165 28625 34792 BROODJES COOS SNACKS Ruiterskwartier 59 Hoek Ipe Brouwerssteeg TIVOLI Huizumerlaan 59 DE KLEINE BONTEKOE Mr. P.J. Troelstraweg 145 26500 27048 Ja, gezellig. Sfeervol en met muziek bij café restaurant Groningerstraatweg 13 - Telefoon (05100-28576 GIEKERKSTEEHOEK GIEKERK Grote Hoogstraat 16-18 - Leeuwarden - Tel. 05100-27301 SFEERVOLLER DAN WAAR OOK Plate-service en snacks Aperitiefs en wijnen Voor al Uw parijtjes Slordig belegde broodjes

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 11