4 Boottocht In St. Antoon ABONNEMENTSGELD AL BETAALD STADSNIEUWS VAN VROEGER O 't 3^.leine 3iranta;'e leeót iedereen Lezers klommen in de pen SCHOOLFOTO Nog even iets over de schoolfoto met meester Dassen (Kl.Kr. nr. 148). Het meisje op de bovenste rij nr. 4 Wijmstra, voornaam onbekend, was later mijn vrouw. Haar voornamen waren Luwina Margaretha en ze is in juni 1969 overleden. Zij was vele jaren apothekersassistente. Haar broer Jentje Wijmstra woont aan de Harlingersingel te Leeuwarden. Met dank voor de plaatsing. Leeuwarden LEUKE FOTO'S D. Bergstra Erg leuk die foto van de Ulo school Wissesdwinger. Een kleine verande ring is wel even nodig. Staande 2e van rechts is Geugje Fahner, doch is niet degene uit het Nauw, maar van de fruitgrossier Oosterkade, 't is n.l. mijn man, hij woonde indertijd Tulpenburg 26. Wij genieten steeds weer van die oude foto's en stadstypen. Dat mid delste meisje is Sietske Kramer. Leeuwarden G. Fahner zoek in Oranjewoud. Ik meen U aan de naam te kunnen helpen van de dame die tussen de dames R. Cuperus en A. v. Asperen zit. Vol gens mij is zij ene mej. Klaver. Dan ten tweede de klas van meester Dassen. De namen van de meisjes Last zijn geloof ik Aagje en Anneke (of Anna). De 2e rij van onder af begint met Piersma. Dit is volgens mij niet Jopie, maar Sietse (overl.) Piersma. Dan hebben we op de 4e rij naar boven rechts Baukje Ooster- baan met daarboven niet Joke maar Annie (overl.) Oosterbaan. De 5de of bovenste rij begint met Jantje Topma, de 2e is ook mij onbekend van naam, maar wei bekend van gezicht. De derde is Jantje v.d. Ley, nummer 4 is Luwina Wijmstra met daarnaast Klaaske Oostra. Deze schreef nog een mooi versje in mijn poëziealbum. De achternaam van Sientje ben ik ook kwijt. De jongen die vóór meester Dassen staat is geloof ik niet Jelke maar Tonnes de Vries. Ik hoop dat ik het netjes uit de doeken heb gedaan. Misschien zijn er nog meer onder Uw lezers die de namen recht kunnen zetten die nog ontbreken. KOSTELIJKE FOTO'S In het Kleine Krantsje nummer 148 weer een paar kostelijke foto's van le de korfbalclub Huizum op be- Rotterdam T. Boer-Sijtsma ontvangen. Het was weer oké. De foto's van Oldehove, het Nauw en de stoombootpleziergasten. Ik her ken er zeer velen van, doch weet de namen niet meer. Ik dacht dat de heer v.d. Boom, de dansleraar er op stond, Skeefnekje, verscheidene élève-muzikantea van de Stafmu- ziek v.h. 9de Inf. regiment, alsmede een heer in 't Indische Militaire uniform en ik dacht de heer Wasse naar, die in de oorlog 1940-45 van zich heeft doen spreken door de ondergrondse. Het kan zijn dat ik mis ben, sorry dan ligt het aan mijn ogen. Maar de foto van de bezorgers van het Sufferdsje, ja die ken ik ook T WAS WEER OKé Het Krantsje gisteren in goede orde Een dagje uit met de boot: is het niet altijd een feest geweest? Hier zien we een aantal bewoners van het Sint Anthony Gasthuis, gefotografeerd op het moment, dat hun boot zich losmaakt van de wal aan de Wissesdwinger. Gezien de kleding van de dames en heren zouden we zeggen, dat de foto in de dertiger jaren is gemaakt. Een vanne ouwe wiefkes het nog een echt sulveren ooriezer op. van gezicht; alleen de namen niet alle. Rechts boven is die mijnheer van het orgel, daar links onder Hobbe v. Dijk, geheel links, tweede rij van boven, 2de van links, de heer Marius Delgrosso, een half broer van Jije. De heer Delgrosso zijn vrouw, buvrouw Lize heeft het ook lange tijd gedaan. Zij was een leuke vrouw, dezelfde die zo mooi kon zingen. Zondags in de Boterhoek. Mijn grootmoeder woon de daar en ik ging er vaak naar toe. Grootmoeder had een schattig zwart hondje, het heette Fanny en kon mooie kunstjes maken. Dan kregen we wittebrood met geraspte kaas. Vlak bij de Torenstraat was een rijtje oude huisjes dat uitzag op de tuin van de Algemene Friesche, daar woonde buvrouw Riekje met haar man, daar ging ik veel naar toe, maar ze waren erg doof en ik kon niet veel met hun praten, alleen maar ja knikken. Thuis vertelde ik dan dat ik weer een kopje koffie had gekregen van buvrouw Riekje en dan zei vader stiekem tegen moeke: „Sukereiwater". Gekke Ytsje heb ik wel van ge hoord, maar niet gekend. Saakje wel, daar zaten we mee op de grote bank achter de Prinsentuin, die stond in een inham achter tegen het Pier Pander Tempeltje aan. Ze was wat onnozel en wij pestten haar natuurlijk. Jode Betje, Oud Wiefke Seldere, en duitsje die liep met de bollekorf voor Vredenburg op 't Zuiderplein. Lytse Pieter, Jentsje Tit, Snorrewietske. Die oude foto's van oud Friese dorpen nu van Swichum b.v. prach tig! Een vriendin van mij hier in huis bedelt er altijd om, want zij is dol op antiek! Die foto waar de heer Schoustra opstond als militair bij dat gekostu meerde voetballen, met getrokken zwaard. Erg gevaarlijk hoor! Mijn man is nog op zangles geweest bij meester D.H. Dijkstra in de Arends- tuin hoofd van de O.L. School daar. Hij woonde dichtbij over de Kiepe- loop toen nog smal in een van die rij huizen naar de Groningerstraat weg toe. Ik woonde op 't Oldehoof- ster kerkhof en daar stond links van de school van Meester Boddé een boom, daar groeiden in 't najaar kes-appeltjes aan. Nou dat was wat! Hele veldslagen werden geleverd en na de strijd zag de arme boom er vreselijk uit. Ook het buurtfeest in de Kleine Kerkstraat waar mijn oom Rudolf van der Geest op de foto stond, ook zijn zoon Roelof analist bij de Friese Maatsch. v. Landbouw, de heer Kindermans en anderen. Ik heb nog 2 kapstokjes v.d. Firma Kaller, tegen wie de heer van Dam in 1914-18 nog tegen gevochten in Frankrijk heeft. Minstens 40 jaar oud. Den Haag F.G. Bijlsma-Zijlstra - Jelle Dijkstra, twee en negentig jaar en nog genoeg fut om de eeuw vol te maken - dat schreven wij het vorige jaar in 't Kleine Krantsje in een reportage over de oudste Leeuwarder handelaar- in-oud. Helaas, de fut mag er toen nog geweest zijn, nu is deze veteraan uit het oude Leeuwarden de eeuwige rust ingegaan. Drie en negentig is hij dus geworden en omdat hij nog maar acht was, toen hij al met „de hannel" begon, heeft hij de vijf en tach tig jaren als handelaar volgemaakt - een unieke zaak, dachten wij. Rond dertig jaar heeft de heer Dijkstra z'n winkeltje aan de Nieuweburen gehad; daarvoor zat Topma, ook met handel, bijna een halve eeuw in hetzelfde pand, waaruit nu eindelijk na drie kwart eeuw alle verkoop- en onverkoopbare pullen en spullen van zo'n tweedehandhandel verdwenen zijn. HANDEL EN HARST Natuurlijk lees ik al jaren „ons krantsje" en spel ik het van a tot z. Even iets uit de doos met sniep- snaren (uit nr. 149) „Handel in pik-teer-harst, sigaren enz." Harst, zegt een Nederlands woor denboek, is een stuk gebraden vlees of spek. Edoch, Winkler en Prins Woorden boek zegt: „harst in - en 1. rib- of lendestuk (v.e. rund), 2. (Znd. dial) hars. Ergo, nu klopt dit gedeelte wel, n.l. pik, teer en hars. Waar schijnlijk is K.W.H. Weerstra of zijn vader uit Zuid Nederland voor 1886 van Brabant naar Leeuwarden ver huisd. De burgemeester dezer gemeente heeft m.i.v. 1 Januarij 1.1. definitief benoemd tot politiedienaar 3e klas alhier: W. de Jong, W. Zuiderveld, J. van Oostrum, J. Hoekstra, J. Doorenspleet, W. van der Werf, H. Groeneveld, H. van der Velde, D. de Jong, R. Elzinga, Sj. Procee, Th. Dijkstra, H. Veenstra, H. van der Meulen, A.L. de Vries, W. van der Meulen en F. Visser; allen tot dus ver tijdelijk als zoodanig aangesteld. Amsterdam J. Overmeer Voor 't Kleine Krantsje van vandaag hebben we uit Grootmoeders Ansichtenalbum vier kaarten gelicht van de oude toegangswegen naar Leeuwarden, de Groningerstraatweg, de Overijsselsestraatweg, de Stienserstraatweg en de Marssumerstraatweg - de (vergrote) foto's zijn afgedrukt op de binnenpagina's van deze krant. De foto van de Groningerstraatweg zal omstreeks 1915 zijn gemaakt bij het begin van de weg - links zien we de net verdwenen huisjes van Werkmanslust en het nog wel bestaande gebouw, waarin nu het café van de Sambrinco's is. De plaat van de Overijsselsestraat weg is gemaakt op de oude weg bij Goutum; op die van de Stien serstraatweg zien we de eens zo bekende uitspanning De Groote Bontekoe. Tenslotte kunnen we ook aan de hand van de kaart van de Marssumerstraatweg constateren, dat er bijzonder veel veranderd is, sinds deze foto's zijn gemaakt: eertijds strekten de landerijen zich tot vlak bij de Harlingersingel uit.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 4