FOTO'S UIT DE HOEPELTIJD mmËmÊmmmm Voor de rechter WAT ZEGT U VAN DEZE TWEE FRAAIE FOTO'S, DIE ZEKER EEN VIJF EN ZESTIG JAAR GELEDEN DOOR DE FOTOGRAAF H.J. CRAYE IN DE HARLINGERSTRAAT ZIJN GEMAAKT? FOTO'S UIT DE HOEPELTIJD ZOUDEN WE KUNNEN ZEGGEN. DE JONGENS MET HUN HOEPELS NEMEN ER EEN EREPLAATS OP IN EN DAT IS NAUWELIJKS TE VERWONDEREN, WANT TOEN WAS DE HOEPEL NOG EEN ZEER GELIEFD SPEELTUIG VOOR DE JEUGD. EEN IJZEREN HOEPEL WAS NATUURLIJK JE VAN HET - WIE ZO'N AAN KOOP NIET KON BEKOSTIGEN, MOEST ZICH BEHELPEN MET EEN HOUTEN TONNENRING, OOK AL IETS FANTASTISCH UITERAARD! 'f te ^ICrantóje leeót iedereen Het was vergadering van de kerke- raad en welk voorstel dominee ook deed, wat hij ook betoogde, wat hij ook zei, de leden van de kerkeraad knikten van ja en amen - zij vonden het zeker allemaal wel best. Maar toen het op stemmen aankwam werden alle voorstellen van de pre dikant vierkant van de tafel geveegd. „Maar hoe kan dat nou?" vroeg dominee verbaasd. „Ach" kwam toen het antwoord, „wij kanne wel tegen dominee stemme, maar niet prate..." EERGISTEREN IS TE TERSCHEL LING UIT ZEE AANGEBRACHT HET LIJK VAN EEN ZEEMAN, GEKLEED IN EEN DUFFELSCH PAK, JAS, VEST EN BROEK VAN DEZELFDE STOF. OP HET LIJK VOND MEN EEN NIKKEL HOR LOGE, DAT OM 12 UUR WAS BLIJVEN STAAN, BENEVENS EEN LEIBOEKJE, WAARIN MET EEN POTLOOD OP EEN LEITJE ZEER ONDUIDELIJK TE LEZEN STAAT: HANZ HUMP, STRON- SUM. DAAR DE ALBERT OF CARLISLE HIER VOOR EEN PAAR MAANDEN MET MAN EN MUIS VERGING, JUIST TEGEN 12 UUR, GIST MEN, DAT HET GEVONDEN LIJK DAT VAN EEN DER OPVARENDEN IS. WAT IS UITSTRALEND LICHT? 't Zijn nog altijd een vrij groot aan tal deliquenten, die voor den, kan tonrechter verschijnen, omdat zij hun woning niet goed verduisterd hebben. En dikwijls hoort men dan: ,,'t Licht scheen wel door, maar het straalde niet uit." Waarop de kantonrechter steevast en terecht antwoordt: „Zoodra men buiten kan bemerken, dat er binnen licht brandt straalt het uit." Vandaag kreeg A.H. te Leeuwarden dit te horen. Hij wordt veroordeeld tot f 2.50 boete. De eisch luidde f 4 boete of 4 dagen hechtenis. Ook M. v.d. H. te Leeuwarden had onvoldoende verduisterd. Hij komt niet met het excuus, dat het licht weliswaar doorscheen, maar niet uitstraalde. Zijn vrouw was ziek en hij moest op de kinderen passen. Juist terwijl hij bezig was de gordijnen te sluiten, riep zij. Toen onderbrak hij even de werkzaamheden aan de verduis tering verbonden en kwam op den bon. Eisch f 3 boete of 3 dagen hechte nis. Vonnis f 2.50. C.S. te Leeuwarden had op vrijdag, 12 December wel 150 menschen te woord gestaan, 't Gevolg was, dat hij en zijn personeel moesten over werken. Nu was zijn werkkamer daarop, d.w.z. op verduistering, niet berekend. En toen hij zijn bureau lamp opstak, lieten de gordijnen licht door. Een samenloop van omstandigheden dus. De kantonrechter veroordeelde ver dachte volgens den eisch tot f 2.50 of 2 dagen hechtenis. (1942) v~"" 1 >-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 5