ZALEN TIVOLI OUD TOLHUIS- DIANABAR HOTEL,DE KROON HOTEL „DE PAUW TR0MP S Automatiek 10 CAFE'S/BAR'S/BODEGA'S Uw adres voor familiefeest jes, diners, bruiloften, vergaderingen, shows, etc. Ieder weekend muziek Open tot 2 uur 's nachts voor uw Recepties f l^leine 3-Crantóje leeet iedereen GEZELLIG UITGAAN BERRY BAR Ruiterskwartier 135 36354 coos Oude Doelesteeg 8 37999 ORANJE BIERHUIS Hofplein 21005 REMBRANDT BAR St. Jacobsstraat 18 23808 DE SAMBRINCO'S Groningerstraatweg 13 28576 TTVOLI Huizumerlaan 59 26500 CAFE-RESTAURANT Huizumerlaan 59 Leeuwarden-zuid Telefoon 05100-26500 Groningerstraatweg - Leeuwarden HOTEL-RESTAURANTS DE KROON v. Swietenstraat OUD TOLHUIS-DIANABAR Groningerstraatweg 381 DE PAUW Stationsweg 10 WAAGZICHT Nieuwestad 125 24467 28625(25874) 23651 23432 Iedere avond gezellig dansen van 7 tot 1 uur. In het weekend open tot 's nachts 2 uur LEEUWARDER KROEGENBOEK Er zijn enkele jaren geleden wel eens po gingen ondernomen een Leeuwarder Kroegen- boek samen te stellen, maar het is er nooit van gekomen: hoewel het populair gezegd in deze stad barst van de etablissementen op het terrein van de horeca, schijnt het aantal toch nog te gering te zijn om er een boekwerkje voor samen te stellen met de functie van een gids. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, dat jaren geleden al z'n „Groot Amsterdams Kroegenboek" kreeg, welk kosteüjk werk later nog werd gevolgd door het „Nieuw Amsterdams Kroe genboek", een aanvulling op de eerste uitgave. Bij zo'n kreet „Groot Amsterdams Kroegen- boek" ben je geneigd te denken aan een kolossaal werk van bijbelformaat, maar zo ziet deze uitgave er "toch niet uit; het Kroegenboek verscheen in het gewone pocket formaat, maar er staat zoveel in, dat men er wie weet hoe lang zoet mee kan zijn. Hoewel U de redacteur van 't Kleine Krantsje mag beschouwen als een grote vriend van de boeiende stad Amsterdam, is het toch zo, dat hij niet de geringste kennis heeft van het vaak duistere caféleven in deze grote stad, maar dat blijkt ook helemaal niet nodig te zijn om te kunnen genieten van de inhoud van zo'n Kroegenboek. De samensteller, Ben ter Holter, is er in geslaagd op een voortreffelijke manier de sfeer te schetsen van het leven in de ettelijke honderden Amsterdamse binnenstadcafé's en wie deze korte karakteristiekjes leest, zal gauw geneigd zijn te zeggen, dat het in een stad als Leeuwarden allemaal toch wel heel anders is. Oordeelt U zelf maar - we zullen graag enkele van z'n vaak humoristische beoor delingen voor U overschrijven. Telstar, Haarlemmerstraat. De eigenaresse Tootje (ex-Zeedijk), alias Tuttifrutti, heeft hier een gezellig stel klanten rond zich kunnen verzamelen. Dit komt vermoedelijk door de sportieve, jeugdige sfeer, die er heerst. Deze sfeer trekt ook vele jonge zeelui, die hier komen kaarten of knobbelen. In de weekends is het vol met het prettige soort teen-agers. Vaste klanten zijn o.m. Kermis-Kootje en Freddy de Kraterman (lees: Karateman). Een van de weinige cafe's, die ook vaste jonge vrouwelijke klanten heeft, die zich onder het moederlijk oog van Tootje vermaken. La Paloma, Nieuwendijk. Dit café is een van de gezelligste, maar tevens luidruchtigste van de Nieuwendijk. Als ik niet beter wist zou ik denken dat het een bar uitsluitend voor hardhorenden was. Als Uw trommel vliezen het kunnen hebben kan ik U aanraden Ik heb haast. Waar blijft m'n biefstuk? Eén oogenblikje! Hij is pas aan één kant gebraden. Hindert niet! Geef me die ééne kant dan maar vast. RONDOM VOLDOENDE PARKEERRUIMTE Centraal verwarmd 50 kamers 70 bedden Zalen voor diners en recepties van 20- 60-12 personen PANNEKOEKHUYSJE Grote Hoogstraat 16 LA VENEZIA Voorstreek 87 27301 27278 Voor een hartige hap naar t.o. de Harmonie Telefoon 22402 Filiaal: 't Bólle Hüske Grote Hoogstraat 18 Het adres voor fijnproevers Alles bereid in eigen keuken

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 10