dêmnuiuman KunSr Radio Riemersma ZOekt U to" rossige'sfeö'biedt „LA VENEZIA" W. v. d. Woude, antiquiteiten DE VOORSTREEK verpozing f derne ijssalon voorstreek b? - leeuwarden kwaUteit 2 I oortocstalUn iaertnvetn DEKKLEDEN VERHUUR PLATENPALEIS Bollemansteeg 8-10, Leeuwarden SLECHTHOREND dan naar IIEMSTRA DAMES/HERENKAPPER DESIRE E WINKELCENTRUM NYLAN TEL. 22430 T.V.'s, RADIO'S, RADIOMEUBELEN EN TRANSISTORRADIO'S. SLAAPKAMERS van gelder interieur Transporten naar overal door Firma A. Niemendal Inkoop en Verkoop V X Wim Houwen heef t eksklusief voor Leeuwarden dekomptete FORTEX kofiektte Moderne man FORTEX gekleed! OOK VERKOOP Scherpe prijzen BUITENLANDSE ABONNEMENTEN Voorstreek 3 - Telefoon 33044 Afspeelapparatuur Grammofoonplaten Muziekcassettes 'f 3<Cleine 3Crantóje leeót iedereen 4 naauw 9, grota hoogstraat 7 leeuwarden telefoon 26815 Rultarskwartlar 47 - Leauwardan Talafoon 05100-23265 (b.g.g. 29329) Speciale Slechthorenden Service ZONNEBLOEMSTRAAT 85 TELEFOON 05130 -2408 Tel. 23073 - 23061 Willem Loréstraat 59 FRIESLANDS OUDSTE EN MEEST BEKENDE ADRES SINDS 1912 ELECTROTECHNI8CH BUREAU Nieuwestad 30 Leeuwarden - Tel. 28214 Grootste keus in Met 1 jaar garantie en volledige gratis service Alle merken By de Put hoek Sacrementstraat Telefoon 33125 en 23172 ri «L n mrg U onze nieuwe mo- frLCI V^DêZlO - r AANBIEDING KLEUREN T.V. Graetz f 1695 - korting f 125.- f 1570.- Inruii f 40.f 400 - Erres 9605 f 1895.- (65 cm) TIJDSCHRIFTEN LEKTUURHAL (Hoek Voorstreek/Nieuweburen) tel. 28886 PUZZELS SP van nieuwe kleden in alle almetingen, o.a. van katoendoek, hennep- en nylondoek Ao 1880 Zuidergrachttwal 24 Tel. 25315, na 18 u. 27324 LEEUWARDEN Wij maken belanghebbenden er nu reeds op attent, dat buitenlandse abonnementen op 't Kleine Krantsje voor het jaar 1972 op 31 december van dit jaar betaald moeten zijn. De abonnementsprijs voor in het buitenland wonende Nederlanders bedraagt f 15.-. Wie via de bank betaalt, zal f 17.50 moeten over maken, daar de bank een bedrag van f 2.50 als transferprovisie af trekt. In het buitenland wonende abonnee's, die op 31 december nog niet hebben betaald voor 1972 of voor wie nog niet is betaald, zullen wij tot onze spijt op 1 januari moeten afvoeren. Het abonnement kan daarna alleen worden hersteld na betaling van f 5.- extra admini stratiekosten. AA/VSAAAAAAftAAA/VW VWVNAAAA/VWWVWV Die ene keer was het zó erg, dat Mienkes niet meer op de been kon blijven. Toen hij, na verschillende vruchteloze pogingen, tenslotte toch weer overeind kwam, was z'n gezicht raar geschaafd. „Wat nou jong?" vroeg toen een toevallig passerende pliesje-oppe-fiets, „bist vallen?" „Nee" antwoordde Mien kes, „de bliksem is mie inne hasses slagen..." UW SPECIAALZAAK IN:

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 2