VIJFTIG JAAR GELEDEN HIELD DE WERELD OP BIJ MARKUS AAL, EEN BIJ-DE-HAND WIJFJE, DAT ALS VERHUURSTER VAN GAMMELE ROEIBOOT JES EEN GROTE VERMAARDHEID HAD IN DE STAD. IEDERE LEEUWARDER VAN DIE TIJD HEEFT HAAR GEKEND; ZE DREEF HAAR VERHUUR- ANNEX WINKELBEDRIJFJE, DAAR WAAR DE STAD IN HET OOSTEN AAN DE GROE NE GREIDEN GRENSDE. AAN HET NOORDVLIET DUS EN WEL AAN HET LAATSTE STUK VAN DEZE OGENSCHIJNLIJK EINDELOOS LANGE STRAAT, DIE SPECIAAL TERWILLE VAN DAT STAARTJE ZIJN NAAM OP EEN GEGEVEN MOMENT VERANDERT IN NOORDVLIET SLOT. NUMMER 421 I, HET LAATSTE WONINKJE VAN EEN STREEKJE HUIZEN, DAT OP DE PLAATS VAN HET VROEGERE TICHELWERK WERD GEBOUWD, STAAT NOG AAN HET NOORDVLIET, OP DE GEVEL VAN HET PAND 425 PRIJKT HET BORDJE NOORDVLIET SLOT. HET TUSSENLIGGENDE PERCEEL, NUM MER 423 HOORT KENNELIJK NERGENS BIJ, NOCH BIJ HET NOORDVLIET, NOCH BIJ HET NOORDVLIET SLOT. WIJ WONE IN NERGESHUUZEN" ZEGT HET HOOGBEJAARDE ECHTPAAR ANNEE, DAT AL JAREN IN DIT HUISJE WOONT, MET EEN BERUSTEND GLIMLACHJE, WANNEER U ER NAAR DIT WONDER VAN DE STRAATNAAMGEVING INFORMEERT. V t 3^-leine 5Crantóje leeM iedereen NOORDYLIET SLOT Er lagen in grootvaders tijd nog wel enkele nederzettingen achter dit „Nergenshuuzen" en achter het Noordvliet Slot - de Poppebuurt bijvoorbeeld, die geheel verdwenen is en die lag, waar nu de nieuwe gebouwen van de Centrale staan en de Fabrieksbuurt, die er nog altijd is en uit niet meer dan twee boer derijen en een simpel woninkje be staat - maar wie, uit de stad komend, in de buurt van het Noordvliet Slot verzeild was geraakt, voelde zich toch wel aan de uiterste rand van de bewoonde wereld aangeland. Dat betekende niet, dat hier, op de grens van stad en platteland het lied van de arbeid al had plaatsge maakt voor een landelijke rust. Integendeel, altijd is het Noordvliet en niet in het minst het Noordvliet Slot, een buurt vol bedrijvigheid geweest en in zekere zin is ze dat nog. Alleen heeft de geschiedenis deze bedrijvigheid een merkwaardig sprongetje doen maken over de vaart: lag eerst het zwaartepunt van de arbeid ten noorden van het Vliet, nu ligt er een groot industrie terrein ten zuiden van de gracht, waar eens de prachtige tuinen zich uitstrekten van het deftige Welge legen, het buiten, dat nog altijd hecht op z'n grondvesten rust, maar overigens bijna alles van zijn oude glorie verloor. Het ligt precies tegenover de schei ding van Noordvliet en Noordvliet Slot en het ligt zo hoog, dat de bewoners ervan altijd neerzagen op het werkende volk van de overkant. Ze zullen dat, ook figuurlijk ge sproken, wel met een zekere hoog hartigheid hebben gedaan, want het standsverschil van die dagen vereiste Precies vijftien jaar geleden schreef Fenno Schoustra, de redac teur van 't Kleine Krantsje, een reeks artikelen over bepaalde hoeken van het oude Leeuwarden. Het is nu, zoveel later, interessant te lezen, hoe toen zijn visie was. Belangwekkend is ook te constateren, wat er sindsdien allemaal veranderde. Markus Aal en Markus zelf... populaire Vlietsters van weleer. een kloof, die nog breder was dan het Vliet zelf. in een grijs verleden, nog voor de eeuwwisseling, woonde mr. Dirks op Welgelegen, een vooraanstaand man in Friesland. Hij was liberaal, hij was lid van de Tweede Kamer en hij had het beheer over het Tichel- werk aan de overkant. Later, maar ook nog voor deze eeuw, woonde mr. Willem Terpstra, de president van het Gerechtshof erin en weer later is het de woning geweest van de olieslagers Wieger Visser en Edzo Hekman. Hekman, wiens olieslagerij aan het Noordvliet stond, kwam er in 1903 en hij bleef er tot 1915 in. Daarna degradeerde het buitenverblijf tot de zetel van de wasserij- en strijk- inrichting van Willem de Ruiter, die het een paar jaar later aan de brandstoffenhandelaar verkocht. Nog steeds is Welgelegen bewoond, maar waar eens een tuinman met veel zorg de paden harkte, wordt nu oud ijzer opgetast - in plaats van rechters en Tweede Kamerleden woont er nu een handelaar in oude metalen in. Vergane glorie van het Vliet: de prachtige houtzaagmolen van De Wind.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 6