HET ONHERKENBARE LEEUWARDEN Boekje Pommeranten: tot 1 december voor abonnees f. 2.50 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 13-11-1971 Nummer 155 HET ONHERKENBARE LEEUWARDEN - JA, DAT LIJKT ONS DE BESTE TITEL, DIE WE AAN DEZE TEKENING KUNNEN VERBINDEN, WANT ZOUDEN ER VEEL RASECHTE LEEUWARDERS ZIJN, DIE ZO KUNNEN ZEGGEN WELK PUNT VAN DE STAD DIT IS? ENFIN, NEEMT U VOOR U ZELF DE PROEF MAAR EENS OP DE SOM, BEKIJK DE TEKENING GOED EN NOEM DAN DE NAAM VAN DE STRAAT, DIE WE HIER VOOR ONS ZIEN. GEEN IDEE? DAN KAN DE JUIST VERTREKKENDE POSTKOETS U MISSCHIEN OP EEN SPOOR BRENGEN. INDERDAAD - DIT IS DE KORFMAKERSSTRAAT, VANWAAR IN OEROUDE TIJDEN DE POSTKOETSEN UITREDEN NAAR ALLE WINDSTREKEN. OP DE ACHTERGROND DE VERDWENEN GALILEER KERK, DAARNAAST HET PAND DAT GESTAAN HEEFT OP DE PLAATS VAN HET HUIDIGE POSTKANTOOR. EN NU WE ZOVER ZIJN ZIET U NATUURLIJK TOCH VERSCHEIDENE HER KENBARE PUNTEN AAN DE BEIDE GEVELWANDEN VAN DEZE KORFMAKERSSTRAAT, DE SCHILDERACHTIGE TRAPGEVELTJES LINKS, DE FRAG MENTEN VAN HET PROVINCIEHUIS RECHTS!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1