WAAR NU DE PROVINCIALE STAAT M u GIROKAART VOOR BETALING ABONNEMENT VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE WAAR NU DE PROVINCIALE STAAT, HET GEBOUW VAN DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK AAN DE BOTERHOEK, JA, DAAR LAG TOT VOOR ENKELE TIENTALLEN JAREN EEN LABYRINTH VAN STRATEN EN STRAATJES, STEGEN EN STEEGJES, VAN SLOP PEN EN HOEKEN EN GATEN EN GANGEN EN GANGETJES. EEN DEEL VAN DAT DOOLHOF IS OP DEZE KORT VOOR DE LAATSTE OORLOG GENOMEN FOTO NOG GOED TE ZIEN EN OUWE BUTTERHOEKSTERS ONDER ONZE LEZERS ZULLEN ZEKER MET WEEMOED TERUGDENKEN AAN DEZE BUURTJES ALS HET BRANDSJEKLOOSTER, DE KORSTBIJTERSTEEG (KUSTEBIETERS- STEEG), HET ORANJEKLOOSTER, DE DRIFT, DE KALVERGLOPPE, ENFIN, NOEM MAAR OP. HET IS NU ALLEMAAL VOORGOED VERLEDEN TIJD, ZOALS DE OUDE BUURT VAN HET SINT JOBSLEEN EN DE GROENEWEG OOK TOT GESCHIEDENIS GEWORDEN IS. JUIST OP DIT MOMENT WORDT ER VAN DIT PUNT VAN DE BOTERHOEK TOT HET SCHOENMAKERSPERK EEN BREDE ASFALT WEG GELEGD EN WANNEER HIER OVER ENKELE MAANDEN HET AUTOVERKEER LANGSDAVERT ZULLEN ER WEINIG HERIN NERINGEN AAN DE OUDE BUURT MEER OVER ZIJN. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 27-11-1971 Nummer 156 #Wi-i IN DIT NUMMER VAN 'T KLEINE KRANTSJE VINDT U EEN GIROKAART VOOR HET BETALEN VAN HET ABONNEMENT OP ONS BLAD VOOR 1972. VRIENDELIJK VERZOEKEN WIJ ONZE ABONNEE'S VAN DEZE KAART GEBRUIK TE MAKEN OM HET ABONNEMENTSGELD OVER HET KOMEN DE JAAR TE VOLDOEN. HET BEDRAG VAN f 10.- VOOR HET ABONNEMENT TOT 1 JANUARI 1973 KAN OP IEDERE POSTINRICHTING WORDEN GESTORT. ABONNEE'S, DIE ZELF OVER EEN GIROREKENING BESCHIKKEN KUNNEN NATUURLIJK VAN HUN EIGEN GIRO GEBRUIK MAKEN. DIT VERZOEK OM TE BETALEN GELDT UITERAARD ALLEEN VOOR DIE ABONNEE'S, DIE OVER HET JAAR 1972 NOG NIET HEBBEN BETAALD. LEZERS, DIE IN DE LAATSTE WEKEN ABONNEE GEWORDEN ZIJN EN REEDS HEBBEN BETAALD, BEHOEVEN VANZELFSPREKEND NU NIET NOG EENS OPNIEUW TE BETALEN. DAT ER WEL UIT HUN KRANT EEN GIROKAART ROLT, KOMT OMDAT DEZE KAART IN ALLE KRANTEN INGESTOKEN IS. HET INSTEKEN VAN DE KAART, ALLEEN IN DE KRANTEN VAN DE ABONNEE'S, DIE NOG NIET BETAALDEN, WAS EEN ON DOENLIJKE ZAAK. BIJ VOORBAAT DANKEN WIJ U VRIENDELIJK VOOR UW MEDEWERKING, DIE ONS VEEL ADMINISTRATIEF WERK KAN BESPAREN. DIRECTIE T KLEINE KRANTSJE

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1