Maar 't Kleine blijft doorgaan met goed oud nieuws let wel toudef ALTIJD GOED HIER IS HET Voor de rechter aportsterrer ||f| welewi. ALLEMAAL ELLENDE IN DE WERELD LEOVARD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen STADSNIEUWS VAN VROEGER mÉL. VERKOOPTg DE RUBRIEK VAN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 8-1-1972 Nummer 159 f=|0 IGEZELLIG I

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1