EEN UNIEK DOCUMENT /e erheid.dat de teke- ;eié|kelijkheid in ieder de hand van deze fefspn in een lang ver- 5 sli leeuwarden inder- laims met zijn fraaie li met z'n poorten en rles. bijzonder interessant daarbij is de herkenning van panden en punten, die er nu nog zijn; tege lijk weemoedig stemt de gedachte, dat er zoveel schoons in dit leeuwarden verloren ging. jammer is het, dat de bijschriften bij deze teke ningen van van der horst gesteld zijn in zo'n klungelachtige en aftandse stijl; had de uit gever nu werkelijk geen vakman beschikbaar, die had kunnen voortborduren op de vlotte stijl, die de tekenaar zelf hanteerde in z'n korte inleidinkje? het album leeuwarden 1600, mede tót stand ge komen door subsidies van de gemeente leeuwar den en het provinciaal anjerfonds friesland, verscheen in een beperkte oplaag van duizend exemplaren; het is verkrijgbaar in de boekhan del en het kost twintig gulden op twee kwart jes na. tekenaar discussie dankbetuiging dronken eenige weduwen van grouw betuigen haren hartelijken dank aan w. van der leest en vrouw voor de vele weldaden, die zij maandag avond j.l. mochten ontvangen. bij dat onthaal was hun gemoed meer dan overladen, omdat die menschen betuig den, dat het beter was bij het nieuwejaar iets aan de armen mede te deelen, dan zooveel aan pronk en feestpartijen te offeren. als de meergegoeden ook op die wijze handelden, behoefde men bij gelegenheden niet met lijsten rond te gaan. hopende dat hierdoor meer harten zullen geopend worden. eenige weduwen van grouw (1885) t ^iCleine ^.rcuiteje leest iedereen Het zal een rasechte Leeuwarder zijn, die zich zo kan inleven in de situatie van weleer, dat hij een respectabel werk kan maken als het Album Leeuwarden 1600 - dat denk je, wanneer je dit pas uitgekomen boek voor je hebt. Maar mis hoor: de tekenaar Hans van der Horst (30) woont nog maar drie jaar in Leeu warden, hij is in Amsterdam geboren en de wieg van z'n ouders heeft ook niet eens in Friesland gestaan. Daar om, zo vertelde hij me, heeft hij ook wel even in dubio gestaan om de uitdaging te aanvaarden: deze goede stad te schetsen naar de toestand van bijna vier eeuwen terug. Nu is hij blij, dat hij het heeft gedaan en hij heeft er als niet-geboren-en-getogen-Leeuwarder niet meer moeite mee gehad, dan een op en top Leewadder er mee gehad zou hebben. „Als je eenmaal begint te tekenen, komt er zoveel overhoop, dat het helemaal voor je gaat leven - tenslotte zie je ze zelfs vopr je, de mensen, die hier eens hebben geleefd". Sommige van die figuren, die vier eeuwen geleden hebben geleefd, zijn in de tekenin gen van Hans van der Horst weer tot leven gewekt. Zoals, om maar wat te noemen, die knapen, die op stelten lopen in de Grote Kerkstraat. En dan denk je plotseling met een schok: hé ja, jongens met stelten, die zie je tegenwoordig ook al niet meer! Weer een kindervermaak ver dwenen, zoals zovele... Zeer interessante en belangwekken de discussie in de rubriek Ingezon den Stukken in de Leeuwarder Courant, wie nou eigenlijk de sterk ste is, Ajax of Feyenoord. Argu menten in de trant van: Ajax was tienmaal kampioen van Nederland en Feyenoord maar negen keer, dus: Ajax is de sterkste. Nee, Ajax won maar met 1-0 van Twente en Feye noord met 2-0, dus Feyenoord is de sterkste! En dan vergeten al die bekvechters blijkbaar, dat Ajax en Feyenoord in 1784 op het neutrale Utrechtterrein zes geüjk speelden, waarmee toch duidelijk bewezen werd, dat ze precies even sterk zijn. In een interessant sociëteitsgesprek je over dronken-worden en dronken- zijn mengde zich ook de (alcohol vrije) landbouwredacteur van de Leeuwarder Courant, Jildert Süde- ma. „Ik heb, broodnuchter, eens een verhaal geschreven over twee dronken kerels, die bij eikaar de tabaksplanten uit de tuin gapten. Toen het verhaal klaar was, kon ik haast niet de trap opkomen, zo dronken was ik!"

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 7