EEN DUUR BETAALDE HAP WESSEL IN ACTIE OEK EEN SPELDJE JUFFROUW? SLECHTHOREND IEMSTRA oortoestelta» |e«rtnv«tn Transporten naar overal door Firma A. Niemendal dan naar Speciale Slechthorenden Service ZONNEBLOEMSTRAAT 85 TELEFOON 05130 - 2408 Ruiters Irwartlar 47 Laauwardaa Talaloon 05100-23265 (b.g.8 29329) ■Xfeine D^rantóje leeet iedereen EEN BRABANTSCH BOERTJE UIT HET MAASKANTGEBIED, DAT DEZER DAGEN DE NIJ~ MEEGSCHE VEEMARKT BEZOCHT, BELEEFDE DAAR EEN ZONDERLING AVONTUUR, DAT HEM NOODZAAKTE TEGEN WIL EN DANK EEN KALF TE KOOPEN. DE BOER, DIE EENIGE RUNDEREN TER MARKT HAD GEBRACHT EN ZELF NIET VOOR NEMENS WAS OM VEE BIJ TE KOOPEN, STAK IN HET VOORBIJGAAN ZIJN HAND IN DE BEK VAN EEN ZUIGKALF. HET KALFJE BEGON VERWOED AAN DE VINGERS VAN DEN MAN TE ZUIGEN, WAARDOOR EEN GOUDEN ZEGELRING LOS GERAAKTE EN DOOR HET BEEST WERD INGESLIKT. DE BOER WAS DOOR HET GEBEURDE NIET WEINIG ONT HUTST, WANT DE GOUDEN RING WAS EEN FAMILIESTUK, DAT HIJ TOT GEEN ENKELE PRIJS KWIJT WILDE. GOEDE RAAD WAS DUUR. DE EENIGE OPLOSSING WAS HET DIER TE KOOPEN EN TEGEN EEN NAAR HET OORDEEL VAN DEN BOER VEEL TE HOOGE PRIJS VERWISSELDE HET KALF VAN EIGENAAR. HET DOODVONNIS VAN HET KALF WAS HIERMEDE GETEEKEND. DE BOER BEGAF ZICH MET ZIJN NIEUWE AANWINST ONMIDDELLIJK NAAR HET ABATTOIR, WAAR HET KALF WERD GESLACHT. DE RING WERD IN DE MAAG VAN HET BEEST TERUGGEVONDEN, ZOODAT DE BOER THANS WEER IN HET GELUKKIGE BEZIT IS VAN ZIJN FAMILIESTUK. (1939) VAN EEN VAN ONZE ABONNEE'S ONTVINGEN WIJ DEZE ACTIEFOTO" VAN ONZE PAS OVERLEDEN STADGENOOT WESSEL DE GRAAF. DE FOTO IS DE VORIGE ZOMER GEMAAKT OP DE DAG VOOR DE DEELNEMERS AAN DE FRIESE ELFSTEDENTOCHT VOOR BOTEN VAN START ZOUDEN GAAN. NATUURLIJK HOORDE DAAR EEN FEESTELIJK SPELDJE BIJ EN DAAR WOU WESSEL DE LIEFHEBBERS WEL AAN HELPEN. „OEK EEN SPELDSJE JUFFROUW?"

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 2