MODERNE SNELHEIDSMONSTERS STADSNIEUWS VAN VROEGER 't 3Cleine '3Crantó\e leeót iedereen Heden werd het feit herdacht, dat de tuinman in de plantsoenen, Taco de Boer, 40 jaar in dienst der ge meente werkzaam was. De werk lieden vereenigden zich om 9 uur aan de gemeentewerf, waar de di recteur der gemeentewerken den jubilaris eenige hartelijke woorden toesprak en hem namens B. en W. de gebruikelijke gratificatie over handigde. (1923) TWEE MOOIE FOTO'S MET DE MODERNSTE SNELHEIDSMONSTERS UIT GROOTVADERS TIJD: DE AUTO'S VAN DE LUXE AUTO VERHUUR INRICHTING HOOGEVEEN EN TOORNSTRA IN DE BISSCHOPSTRAAT. DE FOTO'S ZIJN VAN 1925, TOEN HET HUREN VAN EEN AUTO NOG ZO IETS ALS EEN STUIVER OF ZES CENTEN PER KILOMETER KOSTTE. DE FIGUUR IN DE DEUROPENING OP DE BOVENSTE FOTO IS DE NOG NIET ZO LANG GELEDEN OVERLEDEN HEER KLAAS HOOGE VEEN SR., DIE HET BEDRIJF DUS SAMEN MET DE HEER TOORNSTRA DREEF. DEZE LAATSTE ZIT GLUNDEREND ACHTER HET STUUR VAN DE PRESTO OP DE ONDERSTE FOTO, EEN OPEN DUITSE WAGEN, DIE, ZOALS DE HEER TOORNSTRA ZICH HERINNERDE, MET EEN VIJFTIG, ZESTIG KILOMETER AL HEEL HARD REED! DEZE WAGENS WER DEN DUS VERHUURD MET CHAUFFEUR; ER ZIJN VEEL RITJES MEE GEMAAKT NAAR DE AFSLUITDIJK IN AANLEG, TERWIJL OOK VEEL ZAKENMENSEN GEBRUIK MAAKTEN VAN DEZE AUTOVERHUUR. LATER BEGON HET BEDRIJF VAN DE HEREN HOOGEVEEN EN TOORNSTRA MET HET VERHUREN VAN AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR EN ER IS EEN PARK VAN DERTIEN AUTO'S GEWEEST. VOOR DE SPECIALE LIEFHEBBERS KUNNEN WE NOG DE MERKEN VAN DE VIER AUTO'S OP DE BOVENSTE FOTO NOEMEN: EEN FORD, NOG EEN FORD, EEN CHEVROLET EN EEN ADLER. GELUKKIG DE MAN, DIE NU NOG OVER ZULKE PRONKSTUKJES BESCHIKT! DE WONDERLIJKE FINANCIËLE STROP De oplossing van het raadsel met de wonderlijke financiële strop, be schreven in 't vorige Kleine Krantsje is vrij simpel. De tien zilveren gul dens, die Lieske van de banketbak ker terugkreeg van de baas, had Anneke al eerder ontvangen. Dit gaat dus buiten alles om. Blijft de vraag: met welke waarde ging de oplichter de deur uit. Dat was de inkoopwaarde van de strik, vier gulden plus het wisselgeld vijf gul den, totaal negen gulden dus. LIW ADDER Lezers klommen in de pen Vervolg van pagina 4 sant vond ik het aanbrengen van de lamp in het klankbord boven de preekstoel. Er werd een glas in dit klankbord weggeschoven, de lamp werd er in geplaatst en het glas er weer voorgeschoven. Zo had domi nee ücht op het „Woord Gods". Mijn grootvader lag met een knie op de grote Bijbel op de kansel als hij de lamp er in schoof. Dit zijn zo de jeugdherinneringen van een Huizumer jongen die U misschien zullen interesseren, want alles ver vliegt en zo was het eenmaal. kruidenier. Mevr. Kaastra, Ibeltje heette ze, was een vriendin van moeke en kwamen vaak bij ons. Zij was de schrijfster van „Aid en Earm", voorvechtster van 't Staats- mijn moede en speelde^ vaak mee in pensioen. En wie kende niet de de stukken van Schuitmaker. Reuze fietsenwinkel van Argelo. Mevrouw aardige vrouw, kwam vaak bij ons. Argelo was ook een vriendin van En toen kwam ik tot de spoorhekken waar Mr. Bijl zijn drop kocht in het snoepwinkeltje van vrouw „Melijn- sje", zo noemden we haar, waar ik altijd een „sponske" kocht voor een cent. Heerlijk! Daar ik in de Schoolstraat in Leeuwarden bij meester Boersma op school ging moesten wij er elke dag voorbij. Heerlijke herinneringen. Mevr. Metzlar- Oosterbeek van Asperen Leeuwarden S. Oudendorp Ook heb ik H.R. Sneyder brand- stofhandel goed gekend. Van 1914 tot en met 1918 was ik als kantoor bediende op het distributiekantoor Leeuwarden. Mr. Sneyder woonde toen volgens mij in de Herm. Coster- DE SCHRANS II Heel toevallig kreeg ik 't Kleine Krantsje ter inzage van een mede bewoonster hier uit onze verzor gingsflat „de Valkenburcht", mevr. Runeman-Dekenga. Ze zei: dit zal je interesseren, want de oude Hüzemerlaan staat er in en misschien wel je ouderlijk huis. Na lang zoeken met vergrootglas er bij kwam ik tot de ontdekking dat het niet ons eigen bruggetje was waarop de twee jongens en dat meisje zitten, maar waar toen de familie „Deel" woonde, die twee meisjes en één zoon hadden, Dientje, Alie en Piet. Wij woonden twee huizen eerder en hadden een houten bruggetje. Daaraan kan ik het zien, dat het ons huis niet was, maar zeker meen ik dat wij het zijn die daar op staan. Mijn twee broertjes Henny en Piet en ik zelf. En die dame achter de kinderwagen heb ik ook gekend uit het dorp Hüzum, Griet Meulenbelt heette ze. Verder las ik in datzelfde Kleine Krantsje het verhaal van Mr. Bijl en vond dat heel interessant, want ik weet nog dat hij geboren werd, want ik was toen al vriendin met zijn zuster en nog corresponderen we samen. Ik ken ook al de men sen die hij beschreef in de Schrans, bakker Hiemstra, maar ging toen nog even door naar Kaastra, de

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 6