TOEN HET TRAMMETJE NOG REED VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE DIT MOET EEN FOTO ZIJN, WAAR LIEFHEBBERS VAN SPOOR EN TRAM BIJ WIJZE VAN SPREKEN WILD VAN WORDEN, WANT AFBEELDINGEN VAN HET VROEGERE TRAMMETJE, RIJDEND OVER HET STATIONSPLEIN IN LEEUWARDEN, SCHIJNEN ER VRIJWEL NIET TE ZIJN. MAAR DIT IS ER DAN EEN, EEN FOTO UIT HET JAAR 1939: MET EEN SLAKKEGANGETJE TUFT HET (GOEDEREN) TRAMMETJE OVER HET PLEIN IN DE RICHTING VAN DE OVERWEG. HET IS INDERDAAD EEN CURIEUZE PLAAT, WANT HOEWEL DE FOTO DUS NOG GEEN VEERTIG JAAR GELEDEN WERD GEMAAKT, VERANDERDE INTUSSEN ZOWAT ALLES, WAT WE OP DEZE AFBEELDING ZIEN. HET TRAMMETJE VERDWEEN, DE AUTOBUSSEN, RECHTS OP DE ACHTERGROND, VER DWENEN VAN DEZE PLAATS, HET INFORMATIEBUREAU VAN DE VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN VERKEER IS ER NU NIET MEER EN VOOR DE LOODS, LINKS OP DE ACHTERGROND, KWAM HET NIEUWE GEBOUW VAN VAN GEND EN LOOS IN DE PLAATS. ALLEEN DE TELEFOONCEL, PAL ACHTER DE OUDERWETSE LANTAARNPAAL LINKS, HEEFT ZICH ALTIJD KUNNEN HANDHAVEN OP DEZE PLAATS. OOK DE OUDE VEEMARKT IS ER NU AL LANG NIET MEER, MAAR DAAR KUNNEN WE DOOR DE BOMENRIJEN RECHTS, OP DEZE FOTO OOK WEINIG VAN ZIEN. ZO ZIEN WE MAAR WEER; IN BETREKKELIJK KORTE TIJD KAN ER BIJZONDER VEEL VERANDEREN IN DE STAD, VOORAL TEGENWOORDIG, NU ER ZO VEEL WORDT GEBOUWD EN... GESLOOPT. WELK EEN WONDERLIJKE WERELD Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 18-3-1972 Nummer 164 MAANDAG MORGEN BEGAVEN ZICH TWEE TIMMERLIE DEN UIT AMSTERDAM OP WEG NAAR NIEUWER AMSTEL OM EENS FLINK „MAANDAG" TE HOUDEN EN DAN OOK EVEN FLINK ZICH TE BEDRINKEN. IN EEN VERRE VAN NUCHTEREN STAAT KWAMEN ZIJ OP HET DENKBEELD TE GAAN ZWEMMEN EN KOZEN DAARTOE DE SCHINKEL VAART. DOCH NAUWELIJKS TE WATER, VERDWENEN ZIJ SPOEDIG. DOOR EENIGE PERSONEN IN DE NABIJHEID WERDEN ONMIDDELLIJK POGINGEN IN HET WERK GE STELD TOT REDDING, WAARDOOR HET GELUKTE EEN HUNNER IN TIJDS OP HET DROOGE TE BRENGEN, DE ANDERE ECHTER, IN GEWONE OMSTANDIGHEDEN EEN GOED ZWEMMER, WERD EERST NA TWEE UREN ZOEKEN MET DREGGEN EN HAKEN OPGEVISCHT. HIJ TELDE SLECHTS 27 JAREN EN WAS DE KOSTWINNER ZIJNER MOEDER. (1880)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1