CURIEUZE (FOUTE) PLATTEGROND 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 .a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT DRIE HONDERDVIJFTIG JAAR GELEDEN, IN 1622, MAAKTE DE HARLINGER TEKENAAR PIETER FEDDES DEZE PLATTEGROND VAN LEEUWARDEN - EEN HOOGST CURIEUZE PLATTEGROND, OMDAT ER DINGEN OP VOORKOMEN, DIE ER NOOIT ZIJN GE WEEST! DIT WIL NIET ZEGGEN, DAT WE DEZE PIETER FEDDES NU MOETEN VERDENKEN VAN FANTASTERIJ OF BEDROG: INTEGENDEEL, HIJ MOET EEN ZEER ACCURAAT MAN ZIJN GEWEEST EN DE NIET BESTAANDE DINGEN, DIE HIJ TOCH TEKEN DE, ZOUDEN ER OOK GEKOMEN ZIJN, WANNEER HET ALLEMAAL WAT ANDERS GELOPEN WAS. MAAR PIETER FEDDES KON NIET VOORZIEN, DAT DE DRIE BASTIONS, DIE HIJ NAAR DE WEL DEGELIJK BESTAANDE PLANNEN TEKENDE AAN DE ZUID EN DE OOSTKANT VAN DE STAD, NIMMER ZOUDEN WORDEN AANGELEGD. VANDAAR OOK, DAT DE STADSGRACHT TUSSEN DE GEVANGENIS EN DE KAZERNE ALTIJD ZO RECHT GEBLEVEN IS ALS EEN LINEAAL, NET ALS HET STUK TUSSEN DE BEURS EN DE EERSTE KANAALBRUG. MAAR WAREN DE PLANNEN UITGEVOERD, DAN ZOU LEEUWARDEN ER NA OMSTREEKS 1625 DUS HEBBEN UITGEZIEN ALS WEERGEGEVEN OP DEZE PLATTEGROND. Achtste jaargang 'T KLEINE KEANTSJE 1-4-1972 Nummer 165 t

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1