'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH ALLEEN DE OUDEREN ONDER ONS ZULLEN HET ZICH NOG HERINNEREN, MAAR ER IS EEN TIJD GEWEEST, DAT DE VOET GANGERS BIJ HET PASSEREN VAN HET NAAUW NOG NIET DOOR EEN HEKJE TEGEN EEN TUIMELING IN HET GRACHTWATER WERDEN BESCHERMD. ALLEEN AAN DE KANTEN VAN DE „TONTSJE-" EN DE „BROLSPIEPEN" ZAT TOEN EEN IJZEREN HEK EN ZO KON HET NOG AL EENS GEBEUREN, DAT LATE AVONDGANGERS, NIET ZO VAST MEER TER BEEN, HET BEKENDE „VAN DE WAL IN DE SLOOT" IN DE MEEST LETTERLIJKE ZIN OP ZICH ZELF VAN TOEPASSING ZAGEN GEBRACHT. AAN DE ANDERE KANT BOOD HET OPEN GRACHTJE WAAGHALZEN DE KANS OM ER MET EEN FLINKE AANLOOP OVERHEEN TE SPRINGEN - ER GAAN NOG ALTIJD VERHALEN OVER CRACKS, DIE ZO KANS ZAGEN EEN WEDDENSCHAP TE WINNEN. VOOR HUN FERME SPRONG BEGONNEN ZE HUN AANLOOP DAN DIEP IN EEN VAN DE WINKELS AAN HET NAAUW. TOEN ER ZEER VEEL VOLK OP DE BEEN WERD VERWACHT BIJ EEN BEZOEK AAN LEEUWARDEN VAN DE KONINGIN IN 1905, BESLOOT DE GEMEENTERAAD HET NAAUW VAN (HOUTEN) HEKJES TE VOORZIEN EN DAT NIEUWE NAAUW IS OP DEZE HELDERE FOTO IN BEELD GEBRACHT. OP EEN VAN DE BINNENPAGINA'S IN DIT KLEINE KRANTSJE REPRODUCEREN WIJ EEN VAN DE WEINIG BESTAANDE FOTO'S WAAROP DIT HEKJE NOG NIET IS TE ZIEN. Wat is 't een ploeg je, niet f En dan te bedenken dat Ajax en Fris Ba nog geen twintig jaar geleden tegen elkaar uitkwamen in dezelfde klas Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Achtste jaargang VEILIGE HEKJES OM HET NAAUW 'T KLEINE KEAHTSJE LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 167 Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 29-4-1972 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1