POMMERANTEN GRAFTAKKEN en GRAFKRANSEN NOG EVEN EEN NIEUWE ABONNEE DOORGEVEN üup's POSTMUS ijzerhandel Fa i. POSTMfl Zn Mukvlutuvskuntintv Mettemm Se :ti JAC COPINI van der Meldt HIER IS HET ALTIJD GOED ZAKEN DOEN Transporten naar overal door Firma A. Niemendal Wvd. Woude antiquiteiten inkoop en verkoop BREEDSTRAAT - LEEUWARDEN bloemenhuis BEGONNEN IN 1898... MAKELAARS - TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN - LEDEN N.B.M. RADIO-TELEVISIE Ruiterskwartier 47 - Leeuwarden Tel. 05100-23265 (b.g.g. 29329) Dus al bijna driekwart eeuw deskundige en betrouwbare adviseurs in de makelaardij Nieuweweg 7-9 Telefoon 31215 Leeuwarden GAZELLE fietsen HUSQVARNA naaimachines HONDA brommers Merken met reputatie! Natuurlijk bij VOORSTREEK 65-67 TELEFOON 36235 RADIO Hifi Stereo apparatuur - TELEVISIE, zwart-wit en kleur WASAUTOMATEN - CENTRIFUGES - DROGERS KOELKASTEN - DIEPVRIESKISTEN koninklijke service - lage prijzen Een horloge moet je kunnen vertrouwen. De zaak, die ze levert ook! Vakkundige adviezen van een vakkundig adres Prins Hendrikstraat 9 - Leeuwarden - Tel. 25221 KOSTELIJK FOTOBOEKJE VAN POPULAIRE STADGENOTEN UIT HET OUDE LEEUWARDEN 24 pagina's Formaat 24 x 17 cm. Prijs f 4.90 Verkrijgbaar bij 't Kleine Krantsje centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale centrale Quiclc-Fit-systeem - Quick-Fit-systeem - Quick-Fit-systeem - Quick-Fit-systeem - Quick-Fit—gyzteem Quick-Fit-systeem - Quick-Fit-systeem - Quick-Fit-systeem - Qui ck-F it -eyst e em - Quick-Fit-syrteem - selfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw .zelfbouw zelfbouw zelfbouw zelfbouw BOEKHANDEL NIEUWESTAD SO LEEUWARDEN TELEF 05100-29648* EKSTERSTRAAT 11 Leeuwarden Telefoon 30182 Het Friese tuincentrum „SRepoo c4i((euro" Nederlands best gesorteerde bedrijf Bomen Heesters Coniferen Perkplanten Kamerplanten Ook voor het ontwerpen, aanleggen en verzorgen van uw tuin, deskundig advies GOUTUM, Techumerdijk 2-6, tel. 20504 Heeft u iets nodig op het gebied van IJZERWAREN? Een slot, een paar deurkrukken, wat spijkers, een stuk gaas of dakleer? Een paar scharnieren, een brievenbus of wat dan ook? U vindt het geschikt bij RUITERSKWARTIER 61 - Tel. 27089 - Leeuwarden Let op het juiste adres - Telefoon 24781 - b.g.g. 28782 NATIONALE EN INTERNATIONALE VERHUIZINGEN met eerste klas materiaal, o.a. 2 nieuwe Mercedes Benz met 7-p. cabines. Grote pakzolders met afgesloten boxen voor opberging van uw meubelen. Uitsluitend Bleeklaan 25-27-46 - Leeuwarden EMIGRATIE VERPAKKING

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 12