4 kanalen stereo L NIVICO VACANTIEGROET UIT VLIELAND IEMSTRA Transporten naar overal door Firma A. Niemendal lektuurhal DE VOORSTREEK" Met de doofpot voor 't gemeentehuis oortotstelfa» |t«r«nvtm 2 HEEFT ALLES VAN Ruiterskwartier 47 - Leeuwarden TELEFOON 05100 - 26335 STADSNIEUWS VAN VROEGER SLECHTHOREND 't 5L/e<<ie I^rarif&je leeM iedereen ELECTROTECHNIQCH BUREAU Nieuwestad 30 - Telefoon 28214 - Biff' its -1 Verscheidene abonnee's hebben het voorbeeld nagevolgd van de heer Koos Reinsma, die 't Kleine Krantsje onlangs met een originele vakantiegroet uit Spanje heeft verrast. Al deze abonnee's willen wij voor deze attentie graag onze dank betuigen. De groet, die wij uit de stapel lichtten om te reproduceren in de krant, ziet U hierboven - de bijzonder leuke tekening is gemaakt door de heer O.P. Stoelinga uit Leeuwarden, die zijn vakantie op Vlieland doorbracht. Hij ontvangt, als een kleine attentie van onze kant, het fotoboekje Pommeranten, dat hem intussen reeds is toegestuurd. Voor meer originele vakantiegroeten uit binnen- of buitenland willen wij ons graag aanbevolen houden. t 3^/eme 3^rantóje ieeót iedereen D«flb,ad-n Tijdschriften (Hoek Voorstreek/Nieuweburen) Telefoon 0 5100 - 28886 °c*ef. oo#ke° Stripalbums GOUDEN JUBILEUM BURGEMEESTER JANSONIUS IN DE DOOFPOT? Er moet, vele tientallen jaren geleden, toen de heer J.G. Jansonius nog burgemeester was, iets door de gemeente Leeuwarderadeel in de doofpot zijn gestopt. Dat althans moeten we wel opmaken uit het mooie verhaal, dat ons zojuist bereikte over „kleine Kooi met de krullen in de nek". Een hele dag, zo werd ons verteld, heeft deze heer Kooi in de Schrans voor het toenmalige gemeentehuis lopen ijsberen met... een doofpot in z'n hand! Zijn er lezers van 't Kleine Krantsje, die meer weten van dit stille eenmansprotest uit de goeie ouwe tijd? En wie heeft hem gekend, deze „Kooi met allemaal krullen in de nek?" Hij zou gewoond hebben in een van de kleine zijstraten van de Schrans. Morgen zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de heer W.P. Jurgens, Oldehoofsterkerkhof 22, alhier, in dienst trad bij de firma Bakker en Timmenga, orgelbouwers hier ter stede. Als jongen van twaalf jaar ging de heer Jurgens op 23 April 1894, des morgens vroeg, voor het eerst naar zijn patroons. Aanvanke lijk werkte hij als leerjongen in de houtafdeeling, later kwam hij in het metaalbedrijf. Dat was in de dagen, dat een orgelbouwer nog alle onder deden van „het koninklijke instru ment" zelf vervaardigde: pijpen, klavieren, pedalen, en wat er verder maar voor werk in een orgel zit. Van specialisatie in het bedrijf zelf was vrijwel geen sprake, zoodat de jonge Jurgens in den loop van den tijd voor alle vraagstukken kwam te staan, waarmee een orgelbouwer maar te maken kan krijgen. Zoo kreeg hij een groote vakkennis. Deze gevoegd bij zijn ijver, zijn toewijding en zijn bescheidenheid, maakte hem tot een uitermate gewaardeerde kracht in het bedrijf. Een zeer groote kennissenkring over het geheele land heeft de a.s. jubila ris zich in de afgeloopen decennia verworven, doordat hij geregeld op pad was als orgelstemmer. In de geheele provincie, zelfs door het geheele land is hij geweest, overal waar een orgel moest worden ge stemd, gerepareerd of geplaatst. Al- lerwege staat hij uitstekend aange schreven. Ongetwijfeld zal zijn jubileumdag morgen dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. (1944) dan naar Speciale Slechthorenden Service ZONNEBLOEMSTRAAT 85 TELEFOON 05130 - 22408

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 2