KONINKLIJK BEZOEK OP DE VOORSTREEK ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN 3 f füranto/e (eeof edcrec>\ Een foto van een zestig jaar terug, tijdens een Koninklijk bezoek aan Leeuwarden op de Voorstreek gemaakt. De fotograaf heeft net zo lang gewacht tot de koningin en Prins Hendrik in hun koets in zijn gezichtsveld verscheen. Op de achtergrond, zeer duidelijk in beeld, de meubelzaak van B. Overdijk. „Meubelen en Spiegels" staat er op een groot bord aan de pui en uit het feit, dat de aanduiding Spiegels ook nog eens op de winkelruit wordt herhaald, mogen we opmaken, dat dit artikel door onze ouders erg belangrijk werd geacht. Attentie! Heeft U al eens proef genomen met mijn PRIMA WIJNEN, LIKEUREN en ADVOCAAT? Zoo niet, ga dit dan eens doen en U zult tevreden zijn over prijs en kwaliteit. Beleefd aanbevelend W.R. PIETJOU A.d. Hoven 14, Tel. 1437 FIRMA H. DIETERS Nieuwestad 82, tel. 86 Koloniale waren Comestibles Cacao, Chocolade Brunger's Theesoorten UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT Terstond TE HUUR voor klein, gezin zonder kinderen, het INTREK boven het Rijwielmagazijn van S.M. ARGELO Schrans C 92. Voordelig adres voor Dames- en Heeren- ONDERKLEEDING Gemoltonneerd, gebreiden Baai en Flanel Bonte en waschechte pom- padour-schorten Beroepskleding enz. Aanbevelend, W. BUISING Oldegalileën 45 AANGEBODEN een best BEKLANTE BEURT op Leeuwarden Br. fr., no. 2077, bureau dezer courant. PRIVAATLESSEN MODERNE TALEN Voor beginners en gevor derden. Vraagt condities. N. v.d. VELDE Privaatdocent Gr. Hoogstraat 25 Leeuwarden GEVONDEN BEURS MET INHOUD Terug te bekomen tegen betaling der kosten bij A L. WIJTSMA „Groote drie Romers" Roordahuizum Toen de spoorbomen weer omhoog gingen en de automobilist aan de kop van de wachtende fille z'n wagen wou optrekken, sloeg z'n motor af. Terwijl hij verwoede po gingen aanwendde het geval weer aan de gang te krijgen, begon de man achter hem aanhoudend en geïrriteerd te claxoneren. Maar dan wil het natuurlijk helemaal niet meer en verder dan tot een angstaan jagend gekraak nog steeds begeleid door dat geclaxoneer, kon onze man het niet brengen. Tenslotte stapte hij met een vuurrood hoofd uit z'n wagen, beende met grote passen naar die vervloekte automo bilist achter hem en zei: „As jou nou even probere wille mien auto te starten, dan zal ik wel voor jou claxonere!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 3