VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WER Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 CENT Achtste jaargang 26-8-1972 Nummer 174 WE GAAN WEER VOETBALLEN Ter ere van het nieuwe, juist losbarstende voetbalseizoen, twee typische platen van het voetballen in opa's tijd: een actiefoto, gemaakt op de oude Wilhelminabaan en een elftalfoto van de LACFrisia met o.a. de onvergetelijke Henny Snijder, Henny Valkema, Mr. Mindert Hepkema, Jan Heeger, George Deibei, Bouwe van der Meulen en... getooid met zware snor helemaal rechts vooraan Vick de Groote, die het Nieuwe Kanaal indook, zoals we elders in deze krant kunnen lezen.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1