HENGELTJE UIT BIJ DE GROTE WIELEN Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen O, NEE, ER LIGT OP DIT MOMENT NOG GEEN IJS OP HET WATER VAN DE GROTE WIELEN, MAAR NIET EENS ZO HEEL VER HIER VANDAAN IS DE EERSTE SNEEUW ALWEER GEVALLEN EN VOOR WE HET WETEN, ZITTEN WE MIDDEN IN HET BARRE WINTER WEER. MET ALS EEN VAN DE WEINIGE PLUSPUNTEN DE MOGELIJKHEID OM EEN MIDDAGJE HEERLIJK TE VISSEN, ZOALS DE MANNEN OP DEZE OUDE FOTO DAT DOEN: ZE HEBBEN EEN PAAR GATEN IN HET IJS GEHAKT EN WACHTEN NU RUSTIG AF, OF DE VISJES BIJ DIT KOUDE WEER OOK WILLEN BIJTEN. OVERIGENS ROEPT DEZE, IN JANUARI 1939 GEMAAKTE FOTO, VERSCHIL LENDE VRAGEN OP, WANT KWAMEN DE ROEIBOOTJES VAN DE GROTE WIELEN IN DIE TIJD NIET IN DE WINTERBERGING? BLE VEN DIE OOK 'S WINTERS AAN DE STEIGERS, ZOALS WE ZE OP DEZE FOTO KUNNEN ZIEN? OF IS DEZE FOTO BIJ HET (PARTICU LIERE) WIELZICHT GEMAAKT, WAAR MEN WELLICHT NIET AAN WINTERBERGING DEED, TERWIJL DAT BIJ HET ZWEMBAD WEL HET GEVAL IS GEWEEST? Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJ VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 7-10-1972 Nummer 177

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1