de bekoring van het oude friesland LEZERS KLOMMEN IN DE PEN Voor de rechter 10 SCHOONHEID IN VROEGER EEUWEN ST. JACOB t ^ICletne ^.rantpje leeet iedereen Abonnee's, die gaan verhuizen: tijdig adreswijziging naar 't Kleine Krantsje sturen PLIESJE KRUIT Gelezen in het KI.Kr. no. 177 over de Leeuwarder politie bleek mij dat ik wijlen agent Kruit heel goed gekend heb. Volgens het stukje woonde hij in de Tichelstraat, dat zal dan voor mijn tijd geweest zijn, toen ik hem kende woonde hij in de Cambuur- straat op een hoek. Ik heb zelfs met hem in 1928 in het Diacones- senhuis gelegen, ik kende hem voor die tijd oppervlakkig maar toen beter. Het blijkt dat het de grootvader is van de schrijver in 't Kleine Krantsje. Ik zelf heb daar ook dichtbij ge woond, moest dagelijks daar langs, heb hem vaak naar de post zien gaan in uniform. Hij was allesbe halve klein van stuk. Het ging toen wel wat gemoedelijker dat kan nu niet meer. Arnhem K. Tiemersma SINTERKLAAS Nog enige weken en het is weer zover, ik bedoel 5 december. Nu is het mijn gewoonte om al weken van te voren te beginnen met allerlei dingen, omdat de familie zich steeds uitbreidt. Ieder jaar zo tegen december denk ik aan de tijd dat wij ook vol verwachting naar het sinterklaasfeest uitkeken. De sfeer van toen en nu is wel heel verschillend. Weet u b.v. nog, dat je op de Put en omgeving kon sjoelen? Wij woon den daar in de buurt en hoorden thuis de bellen en het geroep: sjoele, sjoele!We waren dan echt itiet te houden en soms mochten we gaan kijken. Wel hadden we een paar dubbeltjes meegekregen, maar we durfden nooit mee te doen. Het waren meest mannen en jongens en in die tijd was een meisje nog een meisje. Er werd gesjoeld om grote taarten, bij anderen om hazen en konijnen en ook om fruitman den. Spannend was het, ook al deed je niet mee. Weet u nog hoe fijn het was als je mee mocht bij de „tafels" langs? En als Sinterklaas op school kwam en Piet strooide met pepernoten. We hadden dan een „buusse" voor en daar stopten we de pepernoten in. Maar weet u ook nog en dat was altijd' op zondagmiddag, dat je lek kere verse galletjes kon kopen bij „Odewalt" op de Put? Ook was er op de hoek van de Put en Sacramentstraat een dameshoe denwinkel van Feitsma. Toen wer den er o.a. hoeden verkocht met een tros kersen en een fluwelen lint er om. Daaraan dacht ik een dezer dagen toen ik op de T.V. een dame zag met een tros kersen „op 't bust". Ja, weet u nog? Emmeloord M. Kuiper-Kroes PIET MAROKKO Allen die hebben geschreven over „Piet Marokko" zijn er m.i. naast. Ik heb de echte Piet heel goed gekend. Ik ben met hem op school geweest in Dokkum, daar woonden wij en ook Pieter zijn ouders. Piet is met 14 jaren al de wereld in ge gaan tot groot verdriet van zijn ou ders. Hij was een echte vagebond, hij is overal in de wereld geweest, en kwam bij het vreemdelingen legioen in Marokko terecht. Vandaar de bij naam Piet Marokko. Daar is hij weggevlucht en toen kwam hij in Leeuwarden terecht. Hij heeft ook nog in de oorlog verplicht voor de Duitsers gewerkt, waar hij niet bang voor was. Hij kwam steeds voor de jongens op, en heeft veel klappen gehad van de Duitsers. Hij had een lelijk gezicht maar wat belangrijker was: een hart van goud. Ik heb nog bij hem gestaan; plm. 15 jaar ge leden. Hij was getrouwd met een nette vrouw, heeft ook kinderen. Zijn vrouw is overleden, en ik heb Pieter Lei, zo was zijn naam, niet weer gezien, jammer genoeg. Dus nu weten de mensen wie de echte Pieter Lei, alias Piet Marokko was. Leeuwarden Mevr. Van der Zee BIJZONDER CADEAU De vorige zondag kregen mijn man en ik een cadeau van mijn zusters en zwagers. Nu weet ik best, dat het niet de gewoonte is om dat in 't Kleine Krantsje te vermelden, maar dit was een bijzonder cadeau en zo Fries als het maar zijn kan. Zondagmorgen reden we naar Drach ten, waar we een kopke koffie met koek dronken. Daarna gingen we met z'n allen naar „Lauswolt" in Beetsterzwaag, waar we op het ter ras in de zon genoten van de Friese luchten, mooie oude bossen en prachtige boerderijen. Nergens is het gras zo groen en de lucht zo zuiver. En vooral het samen genieten van al dat moois. We bleven er verder de hele dag, een diner om er je vingers bij op te eten en dat in een omgeving zo mooi en zo goed, dat ik wenste dat iedereen dit eens mee kon maken. Als u ooit eens mag kiezen tussen b.v. een nieuw servies of een dagje „Lauswolt", nou dat servies breekt op de duur, maar dat dagje puur Friesland blijft altijd. Emmeloord M. Kuiper-Kroes RUITERSKW ARTIER In 't Kleine Krantsje van 7-10-'72 nr. 177, inne rubriek „ouwe her bergen an 't Ruterskwartier" las ik van Elders, scheerbaas en her bergier. Nou dat klopt. Want ik herinner mie nog best: as jonkje van sun 4 of 5 jaar must ik altied naar Elders om te haarknippen. Meestal must ik eerst een tiedsje wachte, want de café-bezoekers gongen voor. Die musten eerst hun bier en burreltsje hewwe, vaak nog wat kletserij en eindelijk was ik anne beurt. Op een wankele café- stoel met rieten-zitting, wudde dan een stoof plaatst, die oek niet precies oppe stoel paste. En hoog op dat wiebelend wankelend spulsje wudde ik dan delplant. Meensen, wat hew ik dan een angst uutstaan, dat ik eraf dondere sou. Wat betreft Bouwe Hoogkamp, de café-baas die der tot 1920 zat, dit klopt niet helemaal. Dit mut min stens 1930 weze. In 1929 is ie over leden. Vóór hem zat er oek nog een Ronner in. Niet dat disse vergissing su erg is, maar stel je voor, wanneer ze na 20 of 30 eeuwen dit nummer van 't Kleine Krantsje ergens opdiepe in één of ander oud kabinet. Der binne altied van die weten schappelijke criticasters weest, en ze zullen der altied oek wel blieve, die de historie napluze. En dan zou dit nummer van 't Kleine Krantsje de naam krije van „waardeloos ge schiedkundig vod" en de redacteur „een man, gespeend van enig his torisch besef'. Dus, ter voorkoming van latere misverstand, disse rectificatie. Liwadder GELDINZAMELING HOUDEN J. S., te Leeuwarden, werd veroor deeld tot een geldboete van f 15 subs. 12 dagen hechtenis, aangezien hij te Leeuwarden op 20 Januari- 1931 een openbare inzameling van gelden heeft gehouden en een lijst van intekening daartoe heeft aan geboden aan bewoners van den Mr. P.J. Troelstraweg. Verdachte beweerde te komen voor de vereeniging „de Zonnestraal", terwijl later bleek, dat verdachte dit geld ten eigen bate gebruikte. De eisch was een geldboete van f 15 subs. 15 dagen hechtenis. (1931)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 10