ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN Firma STATEMA TÜLP. 3 ROODSTER f2000. TOURine f2000. C0ÜPE f2800. SEDAN f3250. De CHEVROLET geeft op den duur de MEESTE VOLDOENING. STADSNIEUWS VAN VROEGER t 3£(eme Sircmto/e (eeof iedereen KRAAMPJES BIJ DE OUDE WAAG NU WE TOCH EVEN IN DE SFEER VAN DE MARKTEN ZIJN GERAAKT: HIER IS NOG EEN BIJZONDER FRAAIE FOTO VAN DE OUDE MARKT, ZOALS DIE IN VROEGER JAREN WAS. DE KRAMEN STONDEN TOEN OP DE DRUKKE KANT VAN DE NIEUWESTAD BIJ DE OUDE WAAG. DAT KON TOEN NOG, WANT DE PLAAT IS GEMAAKT, TOEN MEN NOG GEEN WEET HAD VAN GEMOTORISEERD WEGVERKEER. Nadere inlichtingen en demonstratie bij de vertegenwoordiger E.G.D. NIERSTRASZ, CHIRURG Willemskade 8b, Leeuwarden weer te consulteren Spreekuren 12-2 uur. J. BALTJES Accountant en Leeraar M. O. Boekhouden Leeuwarden Achter de Hoven 116 K. RUWARD Ivoordraaier - Weerd Bewerking van: IVOOR BARNSTEEN MEERSCHUIM CELLULOID Uw aangewezen adres voor Broches Colliers Handtasschen Akte-tasschen Portemonnaie's enz. is G. BENNER - Pijlsteeg 11 Betrekt Uw KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN bij J. H. STEVAN Hoeksterstraat 16 Prima kwaliteit. Lage prijs. Beleefd aanbevelend. 'T KLEINE KRANTSJE LEEST IEDEREEN LAAT DE AANPLAKBIL JETTEN ONGESCHONDEN Men verzoekt ons van politiezijde er nadrukkelijk op te wijzen.dat het publiek de op aanplakborden en elders aangeplakte bekendmakingen van den Duitschen Opperbevelheb ber, ongeschonden moet laten. Te veel ziet men die bekendmakin gen beschadigd, en er wordt daarom bekend gemaakt, dat de politie op dracht heeft streng te letten op deze euveldaden, terwijl tegen de daders onmiddellijk proces-verbaal zal wor den opgemaakt en hen strenge straf fen wachten. De ouders worden aangemaand hun kinderen te waarschuwen'zich van dit kwaad van vernieling te onthou den, te meer daar de geheele be volking de onaangename gevolgen van een doorgaan dezer vernieling zou kunnen ondervinden, daar dan verscherping van de ordebepalingen (als een verbod van het op straat vertoonen na een bepaald uur), niet zou kunnen uitblijven. 1 (1940)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 3