VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KEANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 4-11-1972 Nummer 179 HET OUDE H0EKSTERKERKH0F 1 VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN T KLEINE KRANTSJE DEZE UNIEKE FOTO VAN HET HOEKSTER- KERKHOF MET RECHTS DE KOGELSCHANS EN OP DE ACHTERGROND DE WIJDE STEEG. DE PLAAT IS GEMAAKT IN DE TIJD VAN DE HONDEKAR, TOEN DEZE BUURT NOG FLOREERDE. NU IS ER NIETS MEER OVER VAN WAT WE HIER ZIEN. OOK DIT STUKJE OUD LEEUWARDEN GING JAMMERLIJK TEN ONDER...

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1