Abonnement al betaald VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 2-12-1972 Nummer 181 EEN KERK WORDT VERNIEUWD TER GELEGENHEID VAN HET RESTAUREREN VAN DE GROTE KERK, EEN TIJDROVEND KARWEI, DAT KORT GELEDEN BEGONNEN IS, VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN 'T KLEINE KRANTSJE DEZE OUDE TEKENING VAN DE KERK, EEN FRAGMENT VAN EEN PLATTEGROND VAN LEEUWARDEN, DIE DE TEKENAAR PIETER BAST IN 1603 VERVAARDIGD HEEFT. HET LIJKT ALLEMAAL WAT PRIMITIEF, MAAR DUIDELIJK TE HERKENNEN IS TOCH HET DOOLHOF VAN STRATEN IN DIT DEEL VAN DE STAD ROND DE JACOBIJNER KERK. LINKS BOVEN DE BREEDEPLAATS, IN HET MIDDEN BOVEN DE MONNIKEMUURSTRAAT, RECHTS DE BREEDSTRAAT EN DE PUT PLUS DE NUTTIGE WATERVOORZIENING, WAARAAN DIT PLEINTJE Z'N NAAM TE DANKEN HEEFT. EN CENTRAAL DAN DE MACHTIGE KERK, DIE NU ZO GRONDIG ONDERHANDEN GENOMEN WORDT EN DIE NA LUTTELE WEKEN RESTAURATIEWERK, AL VERRASSEND OPGEKNAPT IS, WANT EEN DEEL VAN DE GRUWELIJK LELIJKE BEPLEISTERING IS VERWIJDERD EN DAAR DOOR KWAMEN DE BOUWSTENEN MET HUN WARMRODE KLEUREN BLOOT. DAAROM IS HET VOOR ECHTE OUWE LEEW ADDERS NU AL DE MOEITE WAARD OM ER EENS EEN KIJKJE TE NEMEN - HEUS, U ZULT ER VAN OPKIJKEN, HOE HET MONUMENT NU AL VERANDERD IS!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1972 | | pagina 1