MEDISCHE WERELD IN LEEUWARDEN STAAT VOOR RAADSELEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen BeppeJansje Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KKAHTSJ Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 10-3-73 Nummer 188 EEN DEZER DAGEN MOEST DE REDACTEUR-UITGEVER VAN 'T KLEINE KRANTSJE EN HET DIACONESSENHUIS TE LEEUWARDEN EEN OPERATIE ONDERGAAN. BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS DACHT DE CHIRURG EEN AANTAL STENEN TE ZULLEN AANTREFFEN. TOT ZIJN GROTE VERBAZING VOND HIJ ECHTER ENKELE DIKKE PROPPEN PA PIER, DIE OPENGEVOUWEN— DE NAMEN BLEKEN TE BEVATTEN VAN ALLE ABONNEE'S DIE NU NOG STEEDS HUN ABONNEMENTSGELD VOOR DIT JAAR 1973 NIET HEBBEN BETAALD. OVER AL DEZE TRAGE BETALERS HAD ONZE REDACTEUR-UITGEVER ZIJN GAL WILLEN UITSPUWEN. HELAAS DAT KAN NU NIET MEER. INTUSSEN STAAT DE MEDISCHE WETENSCHAP VOOR RAADSELEN ZELFS EEN IJLINGS TE HULP GEROEPEN MEDICIJNMAN STOND SPRAKELOOS Wat is 't toch wat niet? Ze breke nou de heule ouwe stad maar af. Laast de ouwe watertoren en nou loopt 't hotel „de Klanderij" oek al weer groot gevaar. 'tja, zei mien buurvrouw 'k hew het lezen in 't „Kleine Krantsje". „Oh", zei ik „bist stou dan oek al op abonneerd"? „Nee, dat niet" zei ze, „maar wij krije 't Kleine Krantsje van mien dochter". Hu Skoonmoeke, Beppe lansje, een echte ouwe Liwadder, die is der op abonneerd. En nou krijt mien dochter 't van Beppe lansje, as ze 't uut het. En wij krije 't dan van hur. Dan leze wij het en dan gaat het naar mien seun, die achter ons woont. En die stuurt het deur naar mien dochter in Canada. Want ze binne der daar gek met. „Tsjonje jonge" zei ik ,jim heelefamilie leest het dus"? ,Ja man" zei mien buurman tromphantelijk 't gaat de heule familie deur.'k Zei: 't Is maar te hopen dat Beppe lansje niet gauw dood gaat". Hij zag mie vragend an „Hoe dat sü"? „Wel zei ik „ze sü jim heule familie hiermet maar lillijk dupere. OPMERKER

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1