iBl HET WORDT WEER NIKS METTE PAASDAGEN I.A.C. FRISIANEGENTIG JAAR DE LEEUWARDER ATLETISCHE CLUB FRISIA, DE OUDSTE FRIESE EN DUS OOK DE OUDSTE LEEUWAR DER VOETBALVERENIGING, BESTAAT DEZE MAAND NEGENTIG JAAR. DAAROM OP DE VOORPAGINA VAN DIT KLEINE KRANTSJE EEN FOTO VAN VOORAAN STAANDE FRISIANEN, DIE OMSTREEKS 1916 IS GEMAAKT. ZIJ LIETEN ZICH PORTRETTEREN BIJ HET RIJK BEHANGEN VAANDEL VAN HUN VERENIGING. ACHTER DE TAFEL IN CIVIEL AADJE VAN DER VELDE, KLAAS ERIKS EN MINDERT HEPKEMA, OP DE FLANKEN DE MILITAIREN LEENDERT DE VOS (NAAST VAN DER VELDE LINKS) EN HENDRIK HOFSTEE AUKEMA. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KEANTSJ VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 21-4-1973 Nummer 191 t We zaten gisteravond met een kopke thee genoeglijk bij me kaar, mien vrouw en ikke. Ik las de „ouwe Liwadder", mien vrouw zat verdiept in 't Kleine Krantsje". Tsjonge, jonge" zei ze „wat een ophef over dat foto-plaatsje Willem Lodewiekstraat - Span jaardslaan in dat vorige Kleine Krantsje", hest 't oek al lezen"? j „O ja"zei ik ,,'t viel mij oek al op, dat dat onderschrift foutief was. Maar ja je kanne toch op alle slakjes gien zout legge.Je konnen mette klompen an vóele, dat het een abuis vanne drukker was. Trouwens, je mutte al van goeie huze komme, om nooit es een vergissing te maken. Napoleon indertied, het zich vergist. Troelstra, Hitier en onlangs Nixon, hewwe zich vergist. Afijn, as der maar gien ruzie achterweg, komt, sü as laast bij die drogist inne hoe heet die straat oek alweer? „Ruzie" zei ze „wat was dat dan voor spul?" Ja, as ik over sukke dingen wat zeg, dan mut ze 't naatsje vanne kous wete 'k Dee maar net as of en vroeg „hew ik dij date niet verteld? Nou zei ik ,,'t gebeurde in die drogist - winkel vannevan hem hoe hiet ie oek alweer? Afijn ter voorkomming van vergissing, maar gien naam noeme. Maarre, der kwam op een morgen een nogal deftige dame met dito heer de winkel binnen. Gerrit, 't zeunsje vanne drogist ston achtere tombank. Een keurig nette beleefde jonge van een jaar of 15, ló miskien. „Goeie morgen Mevrouw, Meneer" zei Gerrit „waarmee mag ik U van dienst zijn?Mevrouw zei: ,Ja, ik wou wel van U een pak maand-ver- band. Heeft U dat"? „Zeer zeker Mevrouw" zei Gerrit, nam het kleine trapke en haalde daar boven ergens 't gevraagde weg. Bij het neerskappen wierp Gerrit even een vluchtige blik naar buiten, nam een mooi gekleurd papier en begon het keurig in te pakken. Onderweg zei hij zo teugen die meneer: „Dat wordt dus wéér niks mette Paasdagen meneer". En daar had je bonje. Die meneer keek een ogenblik as had ie een halve liter zout-zuur opdronken en brulde: (Verder lezen op pagina 8)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1