T GEVAARLIJKE SNELVERKEER Nationale Feestdag vandaag Acht en twintig jaar geleden vierden we het grote feest van onze bevrijding VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER HET GEVAAR VAN HET SNELVERKEER DATEERT NIET VAN DE LAATSTE TIJD: VEERTIG, VIJFTIG JAAR GELEDEN KON "DE AUTOMOBIEL" DE WEGEN OOK AL ONVEILIG MAKEN. DEZE FOTO IS IN JANUARI 1928 GE MAAKT: DE AUTO VAN DE LEEUWARDER INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL MOEST TOEN IN DE SINT JACOBSSTRAAT UITWIJKEN VOOR EEN FIETSER (EEN "WIELRIJDER" HEETTE ZO IEMAND TOEN NOG) MET HET GEVOLG, DAT HET VEHIKEL TEGEN DE PUI VAN DE SLAGERIJ VAN BOUMA OP DE HOEK VAN 'T MARIANNESTRAATJE OPBOTSTE. PERSOONLIJKE ON GELUKKEN DEDEN ZICH NIET VOOR, MAAR HET INCIDENT WAS TOCH WEL SPECTACULAIR GENOEG OM ER EEN FOTO VAN IN DE KRANT TE ZETTEN. BIJ EEN SOORTGELIJK ONGEVAL IN DIE DAGEN EN EVEN EENS IN DE SINT JACOBSSTRAAT VIEL WEL EEN DODE TE BETREUREN - WIJ HEBBEN DAAROVER AL EENS BE RICHT. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KEAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 5 5—1973 Nummer 192

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1