KUK DAAR IS DE KONINGIN VROEGER VERDRIET OM ONZE DODEN GROTER DAN NU? ZIE PAG. 2 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E KIJK DAAR IS DE KONINGIN - IN HAAR DOOR VIER PAARDEN GETROKKEN RIJTUIG PASSEERT HARE MAJESTEIT DE TWEEDE KANAALBRUG EN HET BIJ ZONDERE VAN DEZE FOTO IS, DAT ZE JUIST DAAR WERD GEMAAKT - GEWOONLIJK STONDEN DE FOTO GRAFEN BIJ KONINKLIJKE BEZOEKÉN IN DE BINNEN STAD. DE DICHTE DROMMEN BELANGSTELLENDEN LANGS DE KANTEN WIJZEN ER OP, DAT DE STOET HIER NIET TOEVALLIG PASSEERDE, MAAR HET DIRECTE DOEL VAN DE TOCHT IS ONS NIET BEKEND. OOK WETEN WE NIET WANNEER DE FOTO PRECIES IS GEMAAKT, MAAR HET IS WAARSCHIJNLIJK IN 1905 GEWEEST. LET U OOK EVEN OP DE MOLEN OP DE ACH TERGROND - DAT IS DE HOUTZAAGMOLEN, DIE AAN HET ZUIDVLIET HEEFT GESTAAN. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE mNTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 19-5-1973 Nummer 193

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1