DE NIEUWESTAD: GEZELLIG KOOPCENTRUM IN ALLE TIJDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen DE NIEUWESTAD: EEN GEZELLIG KOOPCENTRUM; ZO WAS HET DOOR ALLE TIJDEN HEEN. OOK IN OPA' TIJD KWAMEN DE LEEUWARDERS GRAAG NAAR DIT DEEL VAN HUN STAD OM INKOPEN TE DOEN EN AL WAREN ER TOEN NOG HEEL WAT „DICHTE" HUIZEN AAN DEZE DUBBELE STRAAT, DRUKTE WAS ER ALTIJD. ZEKER OP DE DAGEN, DAT ER STALLETJES STONDEN ROND DE OUDE WAAG: OP ZO'N DAG IS DE HIERBIJ GEREPRODUCEERDE FOTO GEMAAKT. EEN HEEL ANDERE KIJK OP DE NIEUWESTAD VAN VANDAAG KRIJGEN ONZE ABONNEE'S, WANNEER ZIJ DE ZE KRANT IN HET MIDDEN OPENSLAAN: HET HART VAN LEEUWARDEN IN'T HART VAN'T KLEINE KRANTSJE Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland krANt-7\ l 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent NEGENDE JAARGANG NUMMER 194 2 6 1973

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1