DIT ZIJN NOU ES PIJPROKERS f OVER TWEE WEKEN EINDIGT HET EERSTE HALF JAAR VAN 1973 WILLEN DE ABONNEE'S, DIE VOOR HET TWEEDE HALF JAAR l NOG NIET HEBBEN BETAALD, DIT NU DOEN WEEST ZIJN DE ENIGE MAN, DIE WE ONMIDDELLIJK HERKENNEN OP DEZE PLAAT: FRANS VEENSTRA, SIGA RENWINKELIER VAN DE VOORSTREEK. HIJ STAAT NAAST DE TAFEL LINKS EN HIJ LOOPT ER HELEMAAL UIT, OMDAT HIJ JUIST GEEN PIJP HANTEERT. WEL LICHT ZIJN ER LEZERS VAN 'T KLEINE KRANTSJE, DIE ZICH ZELF HERKENNEN OP DEZE FOTO EN DIE ZOUDEN ONS NATUURLIJK OOK KUNNEN VERTELLEN, WAAR DE OPNAME WERD GEMAAKT. JA ZEKER, ZO IS HET EN NIET ANDERS: DIT ZIJN NOU ES PIJPROKERS - EEN KOSTELIJKE PLOEG WILSKRACHTIG IN DE CAMERA KIJKENDE LEEUWARDERS, VOOR DE OORLOG IN EEN CAFE IN DE BINNENSTAD GEFOTO GRAFEERD. WANNEER EN WAAR DAT PRECIES GEBEURDE, WETEN WE NIET, MAAR HET BETROF HIER EEN PIJPROOKWEDSTRIJD: LEVE DE MAN, DIE HET LANGST DE BRAND IN DE LANGE GOUDSE KON HOU DEN! ORGANISATOR VAN DIT FESTIJN ZAL WEL GE- Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank NEGENDE JAARGANG 'T KLEINE KRANTSJ VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 1661973 NUMMER 195

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1