KUK: ZE SLAAN AL WEER VOOR BEST OP - OP DEZE 120e P.C. ALLES OVER HET KAATSEN... KAATSEN IN FRIESLAND BOEKHANDEL WEVER - FRANEKER Raadhuisplein 4-6 (t/o Het Stadhuis) - Telefoon 05170-2405 en 3147;b.g.g. 2436 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank [Negende jaargang 'T KLEINE KRANTSJu^ f 15.-per jaar VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER jjjffoi 1 v.h.buitenland Travt"\ f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen LOSSE NUMMERS 100 cent 1-8-1973 EXTRA NUMMER Letterlijk alles over het kaatsen, van het vroegste begin tot op vandaag, vindt u in het nieuwe boek, dat door de bekende Friese publicist SJ. v.d. Molen in de LEEUWARDER COURANT 'een waar pronkstuk' werd genoemd, 'een in alle opzichten historisch document': HET SPEL MET DE KLEINE BAL DOOR DE EEUWEN HEEN DOOR J.J. KALMA Fraai uitgevoerd op groot formaat (18 x 25 1/2 cm.) in geheel linnen band met geplastificeerd stofomslag. Omvang 292 pagina's met 125 illustraties, w.o. zeldzame foto's van grote mannen en unieke feiten uit de kaatshistorie. Prijs f 24,50. OOK OP P.C. - DAG VERKRIJGBAAR BIJ:

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1