FEEST: 500 JAAR LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER 1 v.h. buitenland Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJu— -*00, f 15.- per jaar 20.- per jaar (alles bij voor- idtbetaling) Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 25-8-1973 Nummer 198 WE SCHRIJVEN 1935: LEEUWARDEN BESTAAT VIJFHONDERD JAAR EN DAT HONDERDEN STADGENOTEN SLAAN HET SCHOUWSPEL BELANGSTEL - MOETEN WE VIEREN ER TREKT EEN LANGE HISTORISCHE OPTOCHT LEND GADE. DOOR DE STAD;HIER GAATDE STOET OVER DE OOSTERGRACHTSWAL EN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1