T IS WAAR: DE BINNENSTAD STERFT ONZE VOORRAAD POMMERANTEN SLINKT Zie mededelingen op pagina 3 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen DE BINNENSTAD STERFT - STAAT ER OP DE BILJETTEN OP DE OUDE HUIZEN IN DE STAD EN HEUS, HET IS WAAR: NIETS BLIJFT ER OVER VAN WAT EENS DRUKKE EN GEZELLIGE STRATEN WAREN IN HET HART VAN HET OUDE LEEUWARDEN. DEZE FOTO IS GEMAAKT IN DE SPEELMANSSTRAAT, WAAR HET TOT DE LAATSTE OORLOG BRUISTE VAN HET LEVEN. TOEN KWAMEN DE BEZETTERS EN DE BEVOLKING VERDWEEN. EN NU, WEER ZOVEEL JAREN LATER, IS ER IN DIT DEEL VAN DE SPEELMANSSTRAAT GEEN HUIS MEER BEWOOND: DE PANDEN STAAN LEEG, ER KWAMEN PLANKEN VOOR DE RAMEN EN EEN BILJET MET EEN ROUW RAND, HIER EN DAAR: DE BINNENSTAD STERFT. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Tiende jaargang 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 20-10-1973 Nummer 202 an

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1