VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: 15.- per jaar Voor het buitenland 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1