KUK: OUD LEEUWARDEN BRANDT ABONNEMENT AL BETAALD?zie pagina 3 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE JA, BESTE MENSEN: EEN TYPEREND PLAATJE VOOR HET OUDE LEEUWARDEN. EERST TREKKEN DE BEWONERS UIT DE OUDE PANDEN, DAN KOMEN ER PLANKEN VOOR DE RAMEN, DAARNA BREEKT DE LIEVE JEUGD ER IN EN TENSLOTTE GAAT DE HELE ZAAK IN DE FIK. VOORAL IN DE BUITENWIJKEN WIL HET SOMS BEST BRANDEN EN DAT KOMT, OMDAT DAAR DE JEUGD NOG IS. IN DE OUDE BINNENSTAD WONEN GEEN MENSEN MEER. DAAR IS GEEN JEUGD- PLEZIER. DAAR LOPEN DE VERLATEN PANDEN OOK MINDER KANS IN ROOK OP TE GAAN. GELUKKIG MAAR, WANT NIET BEST IS BRAND IN DE BINNENSTAD. DEZE FOTO DATEERT VAN JUNI '71 EN IS GEMAAKT OP HET CAMBUURSTERPAD. LANGE TIJD HAD DIT KROT AL LEEGGESTAAN; PAS NA DEZE BRAND WERD HET OPGERUIMD. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 20.-per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1.— 15-12-1973 Nummer 206

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1