BIJ DE MILITAIRE BARAKKEN „DE BONNESIEUR": MOOIE FIGUUR OP LEEUWARDER KERMIS Hè je diKLffli VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE KRANfr^i De Leeuwarder Kermis van vroeger, ach ja, als ik daar nog aan denk Voor de grote caroussel van Huub Wolfs stond zo'n 60 jaar geleden vaak als„bonisseur", een fors- gebouwde man uitgerust met een grote snor, hoog rood gelaat en een sten torstem, ietwat schor. Hij was gekleed in een ge klede jas, wit vest, grote flodderdas, zwarte broek en de onvermijdelijke hoge hoed. Al zwaaiend met een wandelstok met zilveren knop nodigde hij „Burgers, boeren en buitenlui" uit het eta blissement Wolfs te be treden, ik kende hem goed want in het buiten- kermisleven oefende hij het, door ons als jongens zeer gewaardeerde be roep van ijsventer uit. Zijn zelf gemaakt room ijs was overheerlijk. Zijn naam was Fransen, van beroep oud-tamboer ma joor en zijn dochter die bij ons „diende" nam mij wel mee naar hun pro pere woning in de Weer klank, waar ik hem dan het ijs zag maken en er van mocht proeven. In de kassa van de ca roussel zat meestal Mad. Wolfs-Mullens; een forse heel aardige vrouw, die met echtgenoot Huub, buiten het kermis sei zoen een fraaie villa be woonde in Brabant. Later zijn deze hardwer kende mensen door ver keerde speculatie in zeer kommervolle omstandig- ABONNEE'S DIE GAAN VERHUIZEN TIJDIG ADRESWIJZIGING OPSTUREN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KEANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: 15.- per jaar Voor het buitenland 30.— per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nuniiners f.1 1-6-1974 Nummer 218 EEN PAAR WEKEN GELEDEN HEBBEN WE BU EEN ARTIKEL OVER DE VROEGERE BUURT ROND DE AMBACHTSSCHOOL EEN FOTO AFGEDRUKT VAN DE MILITAIRE BARAKKEN DIE OP HET STUK GROND HEBBEN GE STAAN, WAARAAN NU DE ALMA TADEMASTRAAT LIGT. NAAR AANLEIDING VAN DIE PUBLICATIE ONTVINGEN WU VAN ONZE ABONNEE, DE HEER KL. VAN OOSTRUM TE SCHIERMONNIKOOG, EEN FOTO VAN DE ZELFDE BARAKKEN, MAAR DEZE PLAAT IS NOGAL WAT INTERESSANTER DAN DE VORIGE. DEZE FOTO, DIE WU MET VEEL GENOEGEN VANDAAG EEN EREPLAATSJE OP DE VOORPAGINA GEVEN, MOET VAN DE BOVEN VERDIEPING VAN DE AMBACHTSSCHOOL AF ZUN GEMAAKT; DE FOTO GRAAF RICHTTE DE LENS VAN ZUN FOTOTOESTEL DUS OP HET OOSTEN EN WAT WE ZIEN ZUN LINKS DE HUIZEN VAN DE CLAES BOCKES BALCK STRAAT MET OP DE ACHTERGROND DE WONINGEN VAN HET VLIET EN DE SASKIA- EN REMBRANDTSTRATEN. CENTRAAL EN NOG IN VOLLE GLORIE STAAT DE HOUTZAAGMOLEN AAN HET ZUIDVLIET, DIE IN VROEGER JAREN DE HERSTELLING EN NA EEN VERWOESTENDE BRAND DE PHENIX WERD GENOEMD. BU HET BEWONDEREN VAN DEZE FOTO ZULLEN DE GEDACHTEN VAN VEEL OUDEREN STELLIG TERRUGGAAN NAAR DE TUD, TOEN ZE ALS SOLDATEN IN DEZE BARAKKEN LAGEN. DE HEER VAN OOSTRUM SCHRUFT DAAR NOG OVER iN DE RUBRIEK LEZERS KLOMMEN IN DE PEN IN DITZELFDE NUMMER. (vervolg op pag. 9) „Nou ma'k doad valle, a'k weet wie er doad is zei de doodgraver, toen hij 's avonds, niet helemaal nuchter meer. thuis kwam van z'n werk.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1