Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'TKLEIKE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Tiende jaargang 29-6-1974 Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor hel buitenland 30.per jaar (alles bij voor- uilbetaling) Losse nummers f. 1 Nummer 220 Wandelen in oma's tijd op een zonnige zomerdag. Dus: zo luchtig mogelijk gekleed, maar - dat toch nog wel - met lange rokken en lange broeken aan. Dit is een foto van juni 1935, gemaakt bij de (nog smalle) overweg aan het Zuiderplein. De gymnastiekvereniging Brinio leidde toen een door het Koninklijk Gymnastiek Verbond uitgeschreven wandeltocht, waaraan door een flinke ploeg van vierhonderd dames en heren wandelaars werd meegedaan. Een andere, goedkope, ontspannings mogelijkheid in deze tjjd was „Een dag op reis voor halven prijs" en dat met de Spoor wegen. Zie maar op het bord links: Reist per spoor, vlug, veilig en voordelig.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1