ROMANTISCH OUD LEEUWARDEN SCHAAF Schoenen met pasvorm NIEUWESTAD 86 BESCHOUWING (van vijftig jaar geleden) VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD E ROMANTISCH OUD LEEUWARDEN - JAZEKER, VAN DEZE BETITELING MOGEN WE DEZE PRACHTIGE PLAAT VAN DE VOORSTREEK UIT VROEGER TIJD ZEKER WEL VOORZIEN. SCHEEPJES IN DE GRACHT HANDELSWAAR OP DE KADE, NOG NERGENS AUTOVERKEER TE ZIEN, WEL EEN IJSCOKARRETJE OP DE HOEK VAN DE STRAAT. HET IS, WAT WE DAN ZO GRAAG WILLEN NOEMEN, 'HET GOEDE OUDE LEEUWARDEN' UIT DE TWINTIGER JAREN DE FOTO IS TUSSEN 1920 EN 1930 GEMAAKT. VOOR WIE DE POSITIE VAN DE FOTOGRAAF NIET ONMIDDELIJK HEEFT HERKEND: DE AIJSTRAAT RECHTS IS DE NIEUWEBUREN, LINKS HEEL VAAG OP DE ACHTER GROND, ZIEN WE NOG NET DE BRUGLEUNING VAN DE OUDEAMELANDSPIJP. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE MUTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen 24-8-1974 Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 30,per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^ Nummer223 ken op kosten der ouwelui. „Want wat is toch de kwestie, jeugdige vriend? Van verleden jaar en voorverleden jaar en eer- voorverleden jaar. lopen er nog een massa van die snuiters rond, die nog nooit geen werk hebben. Daarbij komen al diegenen, die wegens bezuiniging ontslagen zijn. En gaat- het nu met de H.B.S.'ers e.d. niet net als met de Hydra,diedoor wijlen Hercules zo getracteerd werd? Voor iedere kop, die hij het monster afsloeg, kwamen er zeven andere in de plaats, tot hij er gloeiende strijkijzers in stak,en daar konden ze niet tegen. Welnu, jongmens, evenzo gaat het met al die mensen Vervolgoppagina7 Het gelaat van mijn-vriend-van- 't-pontje stond vanmorgen ernstig, toen hij deze gedenkwaardige woorden sprak, en somber in de verte tuurde:, Ze zijn weer losgelaten,verleden maand". Onmiddelijk dacht ik natturlijk, gezien de wijze waarop een en ander gezegd werd, aan beruchte moordenaars en dieven, en vroeg dan ook met angst in mijn stem: „Wie?" „Wie? Wel de 3-jarige en 5-jarige H.B.S 'ers, de gymnasiasten, de Hoogescholers, de M.u.l.o.'ers A en B en weet ik wat dies meer zijn. 'nAllemachtige hoop geleerde lui, da's zeker. Als een vloedgolf verspreiden ze zich weer door ons kleine landje, en gaan pijpjesro-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1