die leeuw en tiesma DE ROEP VAN DE WATERMAN De Vries FA. ALEX COPINI j u w E L IE R KT* SEST" Foto Vaka STEMMEN UIT HET VERLEDEN Verzameld door NJ. Waringa 11 technisch installatie bureau leeuwarden - weerd 24 - tel. 35735* houdt de portretfoto grafie in ere. peperstraat 11 - tell jon 26s80 - leeuwarden e Zilver Omega dealer EN HET NA AUW 'f 3i(eine Zi^rantóje leent iedereen Wat u ook zoekt geneesmiddelen toiletartikelen parfumerieën of artikelen voor babyverzorging suikerpatiënten of salons voor gelaatsverzorging manicure STEEDS IS HET.... DROGISTERIJ GEEFT WAARDEVOL ADVIES Peperstraat 12 Telefoon 26173 Bevrijd uw huisdieren van onge dierte! Was uw hond niet Vlodoshampoo de shampoo met insecticide. Behandel uw poes met Vlododex en hond. kat.en vogel met Dex Dcrrispoeder. Verkrijgbaar bij dieren/aken. Produkten van Beaphar. Kaalte. centrale verwarming gasverwarming e oliestookinrichtingen Ook voor paa- foto's het van ouds bekendste adree. St. Jaoobsstraat 13 Leeuwarden Telefoon 25396 Leeuwarden Omstreeks 1884 deed dit o.a. Jan Pieter Oepkes met zijn "Haliwat- roep", maar die haalde zijn waar uit de oude vijver bij het kruit huis. Rond 1887 was het de baas van een "vuur- en waterwinkel" van de Wissesdwinger, die met een hoge, open ton op een handkar het water uitventte met een stem, die rondom te horen was: "Hael woat', hael woat', h a e -1 y woat!" Hij haalde dat water uit de Regenwatersloot aan de westkant van de Spanjaardslaan, waar hij het maar voor het opscheppen had. Voor twee centen had men twee emmers vol, die meestal door de klant zelf over de straat gesjouwd werden. Maar lang heeft dat niet geduurd, want in 't laatst van 1888 kreeg Leeuwar den z'n waterleiding en was het voorgoed gedaan met de water- krapte. Toen de stad Leeuwarden nog geen waterleiding had, was het vaak een hele toer om aan wat schoon water te komen, vooral in droge zomers, wanneer de water ton of de regenwatersbak leeg of bijna leeg was. Al in de tweede helft van de zeventiende eeuw haalden de houwers en ook wel andere stede lingen hun water dan uit de Fon- teinsloot bij de Westersingel. Om vooral het Leeuwarder gar nizoen te gerieven, besloot de ste delijke regering in 1826 aan het Nuunderpad (de latere Ooster singel) een "Verschwatervijver" te graven met een pomp bij de kazerne en een, met een leiding onder de gracht door, daar tegenover. Burgemeester Romkes bood later nog eens aan om het water uit een sloot, naast zijn huis aan de Romkeslaan. te gebruiken, maar op den duur voldeed dat niet. Langzamerhand werd het hoog tijd, dat er een tweede Zoetwater vijver kwam en dat gebeurde dan ook - die kwam in 1874 aan de Westersingel met twee pompen, een bij de broodfabriek en een, weer met een leiding onder de gracht door, aan de Westerplan tage. De meeste stedelingen, die een eind van de pompen vandaan woonden, waren daar evenwel nog niet mee geholpen en wachtten de komst van een venter af. Want buiten de water voorziening van de vijvers om, haalden waterschippers al heel vroeg met pramen in vaten water uit de Merriedobben bij Tietjerk om dit in de stad uit te venten. In 1952 onstond er door de droge zomer nog gebrek aan drinkwater in oa. Lemmer, waar deze foto werd gemaakt van waterhalende hnisvrouwen.'Zelfs vanuit Am sterdam werd toen het onontbeer lijke nat aangevoerd. -

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 11