„fedde dijkstra Kunür i;i> reformproducten en specialiteiten Fa. J. Kruize en Zn. m 45. HUTTIN6 Fa. J. Otma Rabobank 9 dekkleden verhuur Transporten naar overal door Firma A. Niemendal ^~-~p>'otUfe Jerte ve r van JjJjJ Plattegrondjes van Leeuwarden Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor mvui IFA.S. POSTMA Gereedschap voor jarenO TM A Onder één dak en voor iedereen 12 J. J. TOUWEN Eewal 51 b Leeuwarden Telef. 26684 OOK VERKOOP Scherpe prijzen Natuurlijk bij: B. V V. VOORSTREEK 65-67 TELEFOON 36235 En een héél prettig adres voor Radio Riemersma GEREEDSCHAPPEN' RUIM20 VESTIGINGSPUNTEN IN LEEUWARDEN EN OMGEVING tt 'f 3Cleine leeót iedereen OFFSET DRUKKERIJ Ao 1880 Zuidergrachtswal 24 Tel. 25315, na 18 u. 05118-616 LEEUWARDEN van nieuwe kleden in alle afmetingen, o.a. van katoendoek, hennep- en nylondoek GAZELLE HUSQVARNA HONDA Merken met reputatie l Sifiiatie 1550 zeer curieus 5.50 Gravures van oude stadspoorten 2.50 Elfstedenlogboek 1963 nog enkele ex. 6.90 De schaatsen scherp - Elfstedentocht, standaardwerk 27.50 Friesland Sportief - De 4 specifiek Friese takken van sport 27.50 Vredeman de Vriesstr. 1, (naast Emmakade 39) U weet wel: tussen Voorstreek en Eewal Verlengde Schrans 14 Leeuwarden Wortelhaven 85 CU GROOTSTE KEUSIN T.V.'s RADIO'S RADIOMEUBELS TRANSISTOR- RADIO's MET 1 JAAR GARANTIE EN VOLLEDIGE GRATIS SERVICE ALLE MERKEN Bij de Put, hoek Sacramentstraat Telefoon: 05100-33125 en 23172 RUITERSKW ARTIER 47 LEEUWARDEN TELEFOON 05100 - 36335 GRAFMONUMENTEN SCHOORSTEENMANTELS DE FRIESCHE STEENHOUWERS SINDS 1930 TELEFOON 30180 27866 28286 Wirdumerdijk 21Leeuwarden Telefoon 30649 Alles waar u een bank voor nodig hebt, vindt u bij de Rabobank, de bank voor iedereen. De bank die altijd dichtbij is. Om uit 8 verschillende spaarvormen te kiezen, verzekeringen af te sluiten, een vakantiereis te boeken of uw kostbaarheden in bewaring te geven. Of gewoon voor een rustig gesprek over zaken, waarin juist een zo veelzijdige bank passende uitkomst kan bieden. Op de manier die aan persoonlijke belangen tegemoetkomt. Want dat vooral is het kenmerk van de diensten van de bank, waaraan meer dan 6 miljoen Nederlanders de voorkeur geven

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 12