FBimis» mm UI nOfftKK 3 Van het schilderachtige hoekje in het aloude stadje Sloten hierboven gaan we eerst naar de dorpsfeesten in Marssum in 1930, waar de meisjes net gewikkeld zijn in een felle verkleedpartij en dan via het doodstille Oosterend naar Appelscha, waar (in 1928) vier geslachten te bewonderen zijn. Het zijn de heren De Vries, Sieger Hendriks (78 jaar), Hendrik Siegers (53), Sieger Hendriks (29) en Hendrik Siegers (5 jaar). Links zien we de trotse winnaars.van de P.C. kaatspartij in Franeker in 1939, Ynse Kuperus, Teade Zijlstra en SjoukjeHelfrich.Verder:schipperL.Coehoorn van de Lemmer 3, die druk werk heeft met het repareren van zijn netten en de leden van de Harlinger Jeugd Luchtvaartclub, die ons - in 1940 - met veel voldoening hun zelfgemaakte modellen tonen. ■*T'

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 3